Trapézový profil T153

Trapézové plechy sú vyrábané na nových, moderných, technologických linkách, s vysokou presnosťou a rýchlosťou spracovania. Dôkladná kontrola celého procesu výroby, je zárukou kvality dodávaných plechov. Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena, z povrchovo upraveného oceľového plechu.
 
Používané materiály sú nasledovné:
  • Pozinkovaný plech rôznych akostí s vrstvou zinku 100 g/m2
  • Lako-plastový plech je oceľový, obojstranne žiarovo pozinkovaný plech,
    s vrstvou zinku minimálne 100 g/m2, pasiváciou,
    ochranným lakom hrúbky min. 7 µm.
  • Finálnu vrstvu tvorí lako-plastová povrchová úprava na polyesterovej báze, hrúbky min. 15 µm.
  • Použitie len v interiéri
 
T 153 konštrukčný a nosný profil je ďalší nosný profil pre použitie v prípadoch väčších vzdialeností nosníkov. Trapézový profil T-153 vyrábame z materiálov od hrúbky 0,75 mm až do 1,5 mm.
t153

Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
880 mm 840 mm od 0,75 mm od 0,5 m
    do 1,50 mm do 12 m