Trapézový profil T12 - NOVINKA

Trapézový plech T-12-  novinka 
 
Trapézové plechy sú vyrábané na nových, moderných, technologických linkách, s vysokou presnosťou a rýchlosťou spracovania. Dôkladná kontrola celého procesu výroby, je zárukou kvality dodávaných plechov. Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena, z povrchovo upraveného oceľového plechu.
 
Pri trapézových plechoch je odporúčaný sklon strechy od 8 stupňov.

Používané materiály sú nasledovné:
  • Pozinkovaný plech rôznych akostí s vrstvou zinku
    od 200 g/m2
  • Lako-plastový plech je oceľový, obojstranne žiarovo pozinkovaný plech,
    s vrstvou zinku minimálne 200 g/m2, pasiváciou,
    ochranným lakom hrúbky min. 7 µm.
  • Finálnu vrstvu tvorí lako-plastová povrchová úprava na polyesterovej báze, hrúbky min. 25 mik.
  • Životnosť takto upravených plechov je v bežných podmienkach min. 40 rokov.
Trapézové plechy je možné vyrábať aj z hliníkových, medených, titán-zinkových prípade iných plechov podľa dohody.
 
Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je 12 mm. Je vyrábaný ako strešný a fasádny profil. Profil je možné dodať s anti-kondenzačnou fóliou DripSTOP.Celková šírka Užitočná šírka Hrúbka materiálu Výrobná dĺžka
1150 mm 1111 mm od 0,50 mm od 0,5 m
    do 1,0 mm do 8 m