Gapa a AluGAPA - ľahká strešná krytina

GAPA a ALUGAPA - strešná krytina MASLEN

...GAPA - strešná oceľová krytina ktorá sa vyrába valcovaním za studena do symetrického tvaru pripomínajúceho betónovú škridlu s priečnymi prelismi. Modul jednej škridly je 350 mm (400mm), s výškou vlny 32,5 mm a výškou prelisu 20 mm. 
 
Strešná oceľová škridlová krytina GAPA je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 12° s priečnymi spojmi, alebo pri sklone strechy 10° bez priečnych spojov. Osová vzdialenosť latovania je 350 mm (400 mm). Vstupný materiál je plech o nominálnej hrúbke 0,5 mm s dĺžkou modulu 350 mm (400mm) a výškou vlny 32,5 mm. Dodáva sa v dĺžkach jednotlivých pásov od 850 mm do 6000 mm. Na výrobu sa používa plech s vrstvou ZN 200 až 275 g/m2 + pasivácia + polyester s celkovou hrúbkou 25 mikrónov z vrchnej strany. V matnom prevedení 35 mikrónov a v prevedení HB50MAT až 50 mikrónov. Dodáva sa v širokej škále farebných odtieňov. Šírka vstupného plechu je 1250 mm. Firma MASLEN používa pri výrobe strešnej krytiny GAPA len plech s vrstvou ZN 275 g/m2 a viac - napriek tomu že norma udáva minimum 200 g/m2. Hrúbka ZN vrstvy je veľmi dôležitá na dosiahnutie čo najväčšej životnosti krytiny.
 
AluGAPA -  strešná hliníková krytina ktorá sa vyrába valcovaním za studena do symetrického tvaru pripomínajúceho betónovú škridlu s priečnymi prelismi. Modul  jednej škridly je 350 (400mm)  mm, s výškou vlny 32,5 mm a výškou prelisu 20 mm. Hliníková krytina sa vyrába len v matnom prevedeníí. 
 
Strešná krytina GAPA a AluGAPA je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy od 14° s priečnymi spojmi alebo pri sklone strechy už od 10° bez priečnych spojov. Osová vzdialenosť latovania je zhodná pre obe strešné krytiny - 350 mm (resp. 400 mm).
  
 

Celková šírka

Užitočná šírka

Hrúbka materiálu

Výrobná dĺžka

Sklon

Plošná hmotnosť

GAPA

1180 mm

1080 mm

0,5 mm

od 0,85 m

od 10°

cca 4,9 kg/m2

AluGAPA

1180 mm

1080 mm

0,7 mm

od 0,85 m

od 10°

cca 2,2 kg/m2K strešným krytinám Škridplech, Symetra, GAPA a AluGapa sa ZADARMO vyhotovuje kladací plán v, ktorom sa na základe požiadaviek zákazníka, dodanej výkresovej dokumentácie a po zohľadnení odporúčaní výrobcu uvádza dĺžka pásov krytiny v objednávkach tak, aby odpad bol čo najmenší prípadne žiadny. Použitie plechovej strešnej krytiny je pre jej výhody veľmi široké. Je vhodná na zakrytie novostavieb ako aj rekonštrukcie starších striech všetkých typov objektov.

 
VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY
  • nízka hmotnosť
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • latovanie s rozponom 350 mm alebo 450 mm
  • krátka dodacia lehota
  • výroba krytiny na mieru
  • vyhotovenie kladacieho plánu zdarma
  • dlhá životnosť