TOPDACH S15 - ľahká strešná krytina


topdach_S15_obrazokTOPDACH S15 - je univerzálna strešná krytina, ekonomicky výhodná aj pre nenáročného zákazníka. Vyniká klasickým tvarom, ktorý zaručuje maximálnu výťažnosť a ľahko zapadne do každého prostredia, tak do prírodného, ako aj moderného, mestského.

Manipulácia s tabuľami a pokládka je pri ich nízkej hmotnosti jednoduchá. Nevyžaduje špeciálne nástroje, ani znalosti. To všetko sú položky, ktoré znižujú náklady stavby. Použitý materiál nepotrebuje špeciálnu úpravu a prakticky žiadnu údržbu. Plechová krytina je vhodná na nové strechy i rekonštrukcie, pretože nezaťažia krov a je ich možné použiť aj v horských oblastiach. Na povrchu sa neprichytávajú machy, lišajníky, ani listy.

Jej profil, rozmery a povrchová úprava zaručujú: - bezproblémovú manipuláciu - jednoduchú montáž - dlhú životnosť a minimálne náklady na údržbu - výborný pomer úžitkovej hodnoty a ceny.

Strešná krytina TOPDACH S15  je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 15° s osovou vzdialenosťou latovania 350 mm.
 
MATERIÁL: obojstranne pozinkovaný oceľový plech s lakoplastovou povrchovou úpravou polyester 20/5/7/0
NOMINÁLNA HRÚBKA: 0,4-0,5 mm oceľový plech
ROZMER: 1220x2210mm
UŽITOCNÁ ŠÍRKA: krycia šírka 1150 mm
VÝROBNÁ DĹŽKA: 2210 mm
PLOŠNÁ HMOTNOSŤ: cca 4,0 kg/m2
SKLON: 15°
 
 

Výrobok sa môže zabudovať len v súlade s jeho určeným použitím. Nesmie sa zabudovať mechanicky poškodený výrobok, znečistený látkami spôsobujúcimi koróziu ocele. Pri spájaní profilov s rôznymi povrchovými úpravami je potrebné zvážiť možný vplyv kontaktnej korózie.