Zdielať

Aké je správne latovanie pod trapézový plech?

Naše produkty Rady
Aké je správne latovanie pod trapézový plech?
4.6-(18 hlasov)

Trapézové plechy si svoje využitie nachádzajú nielen na pokrytie striech, ale aj na konštrukciu rôznych objektov či pokrytie fasád. Ide teda o veľmi obľúbený produkt, ktorý si môžete vybrať v rôznych tvarových vyhotoveniach. Zamerali sme sa na správnu techniku latovania pod trapézovým plechom, vďaka ktorej sa budete môcť spoľahnúť na dlhú životnosť strechy a jej maximálnu funkčnosť.

Podľa čoho rozlišujeme trapézové plechy? 

Z pohľadu použitia sú trapézové plechy vhodné ako strešná krytina, ale tiež na stavbu rôznych objektov. Využitie si nachádzajú skôr pri jednoduchších konštrukciách či už v priemyselnom, alebo domácom prostredí.

V závislosti od toho, na aké použitie je trapézový plech primárne určený, rozlišujeme ich od seba výškou a tvarovaním vlny. Kým profily s nízkou výškou vlny sú vhodné skôr ako fasádne plechy, profily s výškou vlny okolo 35-40 mm sú perfektné na zastrešenie objektov. Profily s výškou vlny nad 80 mm sú zas ideálne na konštrukciu stavieb, pričom využiť sa dajú aj ako nosné prvky.

Veľkou výhodou trapézových plechov je vo všeobecnosti ich univerzálnosť. Vyrábajú sa na špeciálnom profilujúcom stroji, pričom dĺžka plechových pásov nie je v zásade nijako obmedzená. Platí však, že čím dlhší plech, tým viac si treba dávať pozor pri manipulácii a zabúdať netreba ani na tepelnú rozťažnosť. Dodajme, že na životnosť trapézového plechu má vplyv nielen kvalita oceľového plechu ako vstupného materiálu, ale aj hrúbka a presnosť povrchovej úpravy.

Aj pri jednoplášťových strechách je potrebné použiť antikondenzačnú fóliu

Použitie trapézového plechu ako strešnej krytiny

Hlavnou výhodou použitia trapézových plechov ako strešnej krytiny je ich nízka hmotnosť, dostupná cena a pomerne jednoduchá montáž. Pri výbere správneho trapézového plechu sa odporúčame orientovať podľa typu zastrešovaného objektu, poveternostných podmienok a sklonu strechy. Dôležité je tiež zohľadniť, akým spôsobom bude zastrešený objekt slúžiť.

S trapézovými plechmi je možné veľmi jednoducho vytvoriť napríklad jednoplášťovú strechu, ktorá je vhodným riešením pre sklady a haly. Aj pri takomto jednoduchom type striech je ale potrebné počítať s tvorbou kondenzátu na spodnej strane krytiny. Určite preto odporúčame použiť antikondenzačnú fóliu.

Latovanie je dôležité aj pri rozsiahlych rekonštrukciách striech

Správny spôsob latovania pod trapézový plech

Trapézové plechy sa veľmi často využívajú na vyhotovenie dvojplášťovej strechy, čo je vhodné riešenie, ak potrebujete dodatočne zatepliť podkrovné priestory. Dvojplášťová strecha si vyžaduje podrobnejšie plánovanie a starostlivú prípravu, čo vám následnú montáž nielen uľahčí, ale aj urýchli.

Prvým krokom pred montážou je kontrola rovinatosti krovov a rozpätie latovania. To je potrebné upraviť podľa pokynov výrobcu plechov a podľa konkrétneho projektu, v ktorom musí byť uvedená vzdialenosť a rozmery latovania.

Rovnako ako pri jednoplášťových, aj pri dvojplášťových strechách je potrebné počítať s kondenzáciou vzdušnej vlhkosti a tak je žiadúce použiť poistnú hydroizoláciu. Ak plánujete krov zatepliť, je použitie difúznej fólie nevyhnutné. Na samotnú fóliu je následne potrebné pribiť kontralaty pozdĺž krokiev, vďaka ktorým sa nad difúznou fóliou podarí vytvoriť dostatočnú medzeru, ktorá bude zabezpečovať odvetrávanie strechy. Až následne môžete pribíjať strešné laty.

Ak si konkrétny trapézový plech nevyžaduje celoplošné debnenie (väčšina trapézových plechov si ho nevyžaduje), môžete začať s montážou strešných doplnkov. Po tomto kroku už nebude nič brániť ukladaniu jednotlivých trapézových plechov, ktoré sa následne pomocou špeciálnych skrutiek upevňujú na strešné laty. Po montáži plechov a hrebenáča stačí už iba domontovať doplnky podľa potreby, v praxi ide najčastejšie o záveterné lišty alebo snehové zábrany.

Na záver dodajme, že správne latovanie pod trapézovými plechmi v súlade s pokynmi výrobcu a ohľadom na špecifiká stavby vám zabezpečí mimoriadnu spoľahlivosť a maximálnu životnosť strechy bez hromadenia vlhkosti, zatekania a iných negatívnych javov.

Ohodnoťte náš článok

4.6-(18 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac