Zdielať

Aký sklon strechy je ideálny a ako ho vypočítať?

Rady
Aký sklon strechy je ideálny a ako ho vypočítať?
4.9-(34 hlasov)

Sklon strechy je dôležitým parametrom, ktorý ovplyvňuje jej funkčné vlastnosti, náročnosť vyhotovenia strešnej konštrukcie a tiež výber krytiny. Ak by ste si vybrali krytinu bez zohľadnenia sklonu strechy, takmer s istotou sa skôr či neskôr prejavia prvé problémy. Zistite, ako sa rozdeľujú strechy podľa sklonu, v čom spočívajú výhody strmých či naopak plochých striech a ako si sklon môžete aj sami vypočítať. 

Odpovede na vaše najčastejšie otázky alebo formulár na získanie cenovej ponuky

V prípade, ak si necháte novú strechu navrhnúť odborníkom, jeho pozornosť sa určite bude upierať aj na sklon strechy. Vplýva totiž prakticky na všetko, čo sa vašej strechy bude týkať od životnosti až po úžitkové vlastnosti. K rozhodnutiu, aký sklon strechy si vyberiete by ste mali dospieť po zrelej úvahe a zvážení všetkých dostupných možnosti. Netreba pritom myslieť iba na vaše osobné preferencie, ale aj druh stavby, jej orientáciu na svetové strany, klimatické podmienky v danej lokalite a ak už máte vopred vybrané, tak aj požadovaný druh strešnej krytiny. 

Rozdelenie striech podľa sklonu

Vzhľadom na to, čo sme uviedli vyššie už asi tušíte, že jeden ideálny sklon strechy neexistuje, keďže vždy je potrebné zohľadniť aj ďalšie faktory. Vo všeobecnosti ale môžeme deliť strechy podľa uhla sklonu na:

Ploché strechy – so sklonom do 5°
Šikmé strechy – so sklonom od 5° do 45°
Strmé strechy – so sklonom nad 45° 

Kedy je sklon strechy problém? 

Zaoberať sa konkrétnou hodnotou sklonu strechy má zmysel nielen s ohľadom na výber tej správnej strešnej krytiny. Myslieť treba predovšetkým na prípadnú zložitosť stavby strešnej konštrukcie a rovnako aj na klimatické podmienky daného miesta. Typickým príkladom sú ploché strechy – hoci toto označenie nie je úplne presné, vždy totiž musia mať určitý sklon (odporúča sa aspoň 3°), aby na streche nedochádzalo k tvorbe mlák a zachytávaniu hrubých nečistôt, čím by sa dramaticky zvýšilo riziko zatekania a poškodenia krytiny. 

Problematické môžu byť aj príliš strmé strechy. Ak je uhol sklonu strechy príliš veľký, na záveternej strane môže dochádzať k zvýšenému pôsobeniu tlaku a tým aj poškodeniu materiálu, nevraviac o tom, že nároky na zaistenie krytiny sú väčšie, čím pochopiteľne stúpajú aj náklady vyhotovenie celej strechy. Na druhej strane, strmé strechy sú veľmi odolné voči poveternostným vplyvom a hrdo obstoja napríklad aj pri hustom snežení. 

Nie je žiadnym prekvapením, že obľube sa v našich zemepisných šírkach stále tešia šikmé strechy, ktoré často predstavujú zlatú strednú cestu. Môžete si na ne vybrať zo širokej palety rôznych krytín, nesklamú vás svojou odolnosťou a rovnako nemusíte robiť žiadne kompromisy, ak túžite po obývateľnom alebo inak využiteľnom podkroví. Sme presvedčení, že aj vďaka tomuto krátkemu porovnaniu dokážete aspoň približne určiť, aký sklon strechy bude vo vašom prípade ideálny. 

Sklon strechy si zvládnete vypočítať aj sami

Vypočítať si sklon strechy v stupňoch nie je úplne jednoduchou záležitosťou, no ak vás od školy neopustil priaznivý vzťah k matematike, určite to zvládnete. Prvým krokom bude meranie, pretože potrebujete poznať dva dôležité údaje – výšku strechypôdorysnú vzdialenosť medzi hrebeňom a odkvapom. Sklon v percentách sa dá vypočítať jednoduchým vzorcom, pri ktorom výšku strechy uvedenú v centimetroch vydelíte vzdialenosťou medzi hrebeňom a odkvapom uvedenou v metroch. 

Na základe tohto výpočtu zistíte sklon strechy v percentách. Keďže ale skôr budete potrebovať vyjadrenie v stupňoch, bude nevyhnutné trochu oprášiť vedomosti zo stredoškolskej matematiky a využiť goniometrickú funkciu tangens – teda pomer dĺžky protiľahlej odvesny a dĺžky priľahlej odvesny pravouhlého trojuholníka. V tomto prípade budú obe hodnoty v rovnakých jednotkách (napr. metroch), pričom dĺžkou protiľahlej odvesny bude výška strechy a dĺžkou priľahlej odvesny bude pôdorysná vzdialenosť hrebeňa od odkvapu. 

Na uľahčenie prevodu výsledku na stupne môžete využiť buď vedeckú kalkulačku, siahnuť po matematických tabuľkách goniometrických funkcií, prípadne úplne najlepšie, obrátiť sa na odborníka, ktorý vám ohľadom sklonu strechy kvalifikovane poradí a všetky prepočty môžete nechať naňho. 

Plechová krytina sa hodí aj na strechy s nízkym sklonom

Aká krytina pre aký sklon? 

V súvislosti s výberom krytiny a sklonom strechy sa môžete stretnúť s výrazmi ako „bezpečný sklon strechy“ a „minimálny sklon strechy“. Výrobcovia strešných krytín spravidla uvádzajú oba údaje a kým prvý z nich vás informuje o tom, od akého sklonu je krytina bezpečná pri štandardnej montáži, druhý je informáciou o minimálnom prípustnom sklone pri dodržaní dodatočných ochranných opatrení. 

Z toho, čo sme už v súvislosti so sklonom strechy spomenuli je zrejmé, že nie každá krytina sa hodí na akýkoľvek sklon. Pri výbere je vždy potrebné brať do úvahy výrobcom udávaný minimálny sklon strechy. Skvelým príkladom je falcovaná krytina, ktorá sa dá tvarovaniu strechy veľmi dobre prispôsobiť a zároveň je možné použiť ju už od sklonu 3°. 

V prípade sklonu strechy od približne 12° a viac je možné použiť väčšinu profilovaných plechových krytín, napríklad krytinu GAPA, ktorá svojím dizajnom pripomína pálenú škridlu. Mimochodom, práve pálená škridla si obvykle vyžaduje sklon minimálne od 15°, pričom vo všeobecnosti sa odporúča aspoň 22° – 25°, aby sa eliminovalo riziko zatekania. Podobné sklony sú odporúčané aj pri asfaltových krytinách. 

Presné hodnoty minimálnych a odporúčaných sklonov vždy odporúčame zistiť od konkrétneho výrobcu krytiny. Dodržanie všetkých pokynov je základným predpokladom na to, aby vám strecha slúžila dlhé roky a bez problémov.

 

Máte nezodpovedané otázky? Pozrite sekciu nášho webu, kde sme zosumarizovali odpovede na najviac kladené otázky ohľadom striech.

Ohodnoťte náš článok

4.9-(34 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Existuje dotácia na strechu?

Existuje dotácia na strechu?

Rady

Prekvapujú vás každoročne vyššie a vyššie faktúry za energie, stará strecha už pomaly dosluhuje a býva sa vám pod ňou čoraz horšie? Alebo premýšľate, ako dosiahnuť, aby vám strecha prinášala ešte v...

28. mája 2024

Čítať viac
Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Rady

Strecha patrí medzi najdôležitejšie prvky každého domu, chráni nielen pred poveternostnými vplyvmi, ale zároveň dotvára celkový estetický dojem stavby. Navyše, viac ako si dokážeme pripustiť ovplyv...

28. apríla 2024

Čítať viac
Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?

Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?

Rady

Niektoré stavebné materiály patria jednoznačne do minulosti a príkladom je aj azbestocement, ktorý ešte nie tak dávno tvoril strechy menších aj väčších objektov. Strešný eternit už v súčasnosti nem...

28. marca 2024

Čítať viac
Strecha ako významný architektonický prvok

Strecha ako významný architektonický prvok

Zaujímavosti Rady

Dizajn strechy z pohľadu architektúry, podobne ako každá forma umenia, má hlboký psychologický vplyv na nás samotných. V priebehu histórie architekti nestavali budovy len ako úkryt, ale umne vytvár...

6. marca 2024

Čítať viac