Zdielať

Existuje dotácia na strechu?

Rady
Existuje dotácia na strechu?
3-(1 hlasov)

Prekvapujú vás každoročne vyššie a vyššie faktúry za energie, stará strecha už pomaly dosluhuje a býva sa vám pod ňou čoraz horšie? Alebo premýšľate, ako dosiahnuť, aby vám strecha prinášala ešte väčšie úspory a prispela k celkovo nižšej energetickej náročnosti vášho obydlia? Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky súvisiace so strechami existujú a oplatí sa tiež vedieť, že môžete využiť aj dotácie na strechu. Ako sa tejto šance chopiť? Zhrnuli sme dôvody, prečo uvažovať nad dotáciou na strechu, aké máte možnosti a zamerali sme sa na modelové situácie. 

Modernizovať dom sa oplatí – s dotáciou ešte viac!

Cesta k energetickej hospodárnosti a udržateľnosti sú mimoriadne aktuálnymi témami, ktorým sa venuje pozornosť na mnohých úrovniach. Od podnikateľského segmentu, cez dopravu až po bývanie sú otázky hľadania energeticky efektívnych riešení témou s mimoriadnym spoločenským presahom. Nielen s cieľom dosiahnuť nižšie účty za energie, ale aj znížiť ekologickú záťaž a dosiahnuť v tomto smere vyššiu mieru autonómie, toto sú tri hlavné dôvody, prečo sa oplatí sústrediť na modernizáciu domu. Jedným dychom ale treba dodať, že často nejde o lacnú záležitosť a návratnosť takýchto krokov sa často počíta aj na viac ako 10 či 15 rokov. 

Ak si sadnete k rozpisu plánovaných opatrení a ich potenciálnej úspore, môže vám vyjsť, že návratnosť investície do rekonštrukcie bude príliš dlhá, a to aj pri pesimistickom scenári počítajúcom s výrazným nárastom cien energií. Kým však začnete skresávať svoje ambície, oplatí sa vedieť, aké sú aktuálne dotačné možnosti, pretože ak ich šikovne využijete, kalkulácie návratnosti zrazu začnú vyzerať omnoho optimistickejšie. 

Dotácia na strechu 2024 – aké máte možnosti?

Jednou z častí, ktorá výrazne prispieva k energetickej efektívnosti domov, sú práve strechy. Podľa odborných odhadov môže stará strecha zapríčiniť tepelné straty až na úrovni 30 %. Celkovú bilanciu efektívnosti zlepšuje aj izolácia, nová strecha, zateplenie či výmena okien. V zásade ale platí, že výmena starej strechy za novú môže viesť k dramatickému zlepšeniu energetických vlastností domu a spolu s tým aj k úspore nákladov, nevraviac o tom, že nová strecha bude výrazným posunom aj po vizuálnej stránke. 

S cieľom znižovania energetickej náročnosti a plnenia stanovených „zelených cieľov“ sa vo viacerých krajinách EÚ poskytujú rôzne dotácie na strechy a ďalšie súvisiace rekonštrukcie, ktoré sú pomerne štedré. Výnimkou nie je ani Slovensko. Dotácia na strechu teda existuje a aj v roku 2024 máte šancu ju získať. 

Dotácia na strechu – Obnov dom 

Ak vás predstava využitia dotácie na modernizáciu vlastného bývania zaujala, mali by ste vedieť o programe Obnov dom, ktorého pilotné výzvy odštartovali ešte predvlani, teda v roku 2022. Už od svojho začiatku nadchli množstvo stavebníkov pretože záujem aj bol obrovský, takže v konečnom dôsledku sa veľa záujemcom dotácia ani neušla. Ak ste aj v minulosti nestihli, netreba vešať hlavu, pretože nové výzvy v rámci programu Obnov dom sú plánované aj na rok 2024. 

Kým prejdeme k podrobnostiam a najmä konkrétnym príkladom využitia, oplatí sa spomenúť ešte pár informácií. Dotačný program Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pričom jeho hlavným cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu desaťtisíce starších domov. Celkovo je na rekonštrukciu rodinných domov z programu Obnov dom vyhradených vyše 500 miliónov eur. 

Program je koncipovaný tak, aby ste získali príspevok na stavebné úkony smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti domu. Teda predovšetkým na zlepšenie jeho tepelnoizolačných vlastností, výmenu okien a dverí, ale tiež na odstránenie starej eternitovej strechy či výmenu zdroja tepla. Okrem primárneho cieľu popísaného vyššie je totiž snahou aj znižovať celkovú produkciu emisií CO2, čo zároveň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Pre úplnosť ešte dodajme, že celú agendu súvisiacu s dotačným programom Obnov dom má na starosti Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spadajúca pod Ministerstvo životného prostredia SR. Žiadateľom sa oplatí vedieť, že zriadených bolo po celom Slovensku desať regionálnych centier zabezpečujúcich potrebnú podporu pre jednotlivých záujemcov. 

Koľko môžete presne získať? V každej výzve sú stanovené nielen konkrétne podmienky, ktoré treba splniť, ale maximálnu výšku podpory, ktorá bola napríklad v rámci Výzvy č. 4 z minulého roku určená nasledovne: 

Výška príspevku poskytovaného v rámci Výzvy č. 4 predstavovala maximálne:

    • 15 000 eur v prípade, že obnovou rodinného domu sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30-60 % oproti stavu pred obnovou rodinného domu

alebo

    • 19 000 eur v prípade, že obnovou rodinného sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou. 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že aj podmienky na získanie dotácie sa v rámci jednotlivých výziev môžu odlišovať. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami však SAŽP v nových výzvach sľubuje viaceré zmeny k lepšiemu a poľavenie z administratívnej striktnosti. 

Máte záujem o dotáciu na strechu? Zistite si podrobnosti 

V každom prípade je základným predpokladom na získanie dotácie dôkladne si naštudovať výzvu, do ktorej by ste sa chceli zapojiť, a prípadne aj s odborníkmi prekonzultovať či budete mať nárok. 

Už pri uvažovaní o rekonštrukcii a pred podaním žiadosti treba rozlišovať tzv. povinné opatrenia, z ktorých musí byť zrealizované aspoň jedno, pričom obnovou musí dôjsť aspoň k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou. Patrí medzi ne najmä zateplenie strešného plášťa, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie obvodového plášťa, prípadne zateplenie stropu nevykurovaného suterénu. Celkový efekt potom môžete doplniť o voliteľné opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad montáž tepelného čerpadla, fotovoltických panelov na strechu, solárnych kolektorov či odstránenie azbestu. 

Aby toho nebolo málo, zoznam konkrétnych opatrení sa môže v rámci jednotlivých výziev odlišovať. Odporúčame preto venovať pozornosť oficiálnemu webu SAŽP, na ktorom v súvislosti s programom Obnov dom nájdete všetky dôležité informácie. 

Dajte zbohom azbestovej streche a využite dotáciu

Eternitové strechy s obsahom azbestu predstavujú zdravotné riziko a sú zároveň energeticky neefektívne. Ich odstránenie a nahradenie modernými, ekologickými alternatívami je preto prioritou aj u nás a odstraňovanie azbestu je medzi voliteľnými opatreniami. 

V rámci programu Obnov dom bude výmena azbestovej strechy za novú považovaná za oprávnený výdavok, a tak ak ste tento krok odkladali, po zverejnení nadchádzajúcej výzvy máte šancu výhodne vymeniť eternitovú strechu za novú. Dotáciu tak napríklad získate aj v prípade, že starú eternitovú strechu nahradíte modernou plechovou strechou, ktorú navyše doplníte o fotovoltické panely. 

Zateplenie strešného plášťa

Dotáciu z programu Obnov dom môžete využiť aj na zateplenie strechy. Ide o osvedčený spôsob, ako eliminovať úniky tepla počas zimy, prípadne ako podkrovný priestor na bývanie. Každá strecha si vyžaduje individuálne posúdenie, ako dosiahnuť zateplenie čo najefektívnejšie. Jednotlivé spôsoby zateplenia strechy sa odlišujú nielen nákladmi, ale aj spôsobom vyhotovenia a v konečnom dôsledku aj účinnosťou. 

Vybudovanie zelenej strechy

Zelené strechy sú nie sú len architektonickým trendom, ale plnohodnotným ekologickým riešením a dôležitým adaptačným opatrením smerujúcim k zmierneniu klimatickej krízy. 

V rámci programu Obnov dom patrí vytvorenie zelenej strechy medzi voliteľné opatrenia, pričom výhodou je, že súčasťou oprávnených nákladov na ktoré je možné čerpať dotáciu je aj projektová dokumentácia. Ak teda chcete zlepšiť mikroklímu vášho domu a zároveň dosiahnuť modernejší vzhľad, dotácia na strechu vám pomôže aj v tomto smere. 

Dotácia na strechu – Zelená domácnostiam

Program Obnov dom nie je aktuálne jedinou podporou, ktorú pri rekonštrukcii domu môžete využiť. Aj v roku 2024 je k dispozícii národný projekt Zelená domácnostiam, ktorého agendu zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a je určený nielen pre vlastníkov rodinných domov, ale aj bytov. 

Ako už samotný názov napovedá, cieľom programu Zelená domácnostiam je podpora zavádzania zelených technológií, teda napríklad solárnych kolektorov na prípravu teplej vody a podporu kúrenia, fotovoltických panelov na strechu, alebo aj tepelných čerpadiel. Do roku 2024 prebehli už tri fázy, aktuálne sa pripravuje štvrtá, pričom v každej fáze bolo záujemcom poskytnutých viac ako 45 miliónov eur. Na rozdiel od programu Obnov dom, dotácie v rámci programu Zelená domácnostiam sa poskytujú z európskych štrukturálnych fondov. 

Aktuálne je od 30.10.2023 možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Ide konkrétne o fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny. V porovnaní s programom Obnov dom teda nejde o priamu dotáciu na rekonštrukciu strechy, avšak ak by ste chceli mať solárnu strechu, resp. inštalovať na strechu fotovoltické panely, tak túto dotáciu môžete podľa aktuálnych podmienok získať. 

Opäť platí, že rovnako ako pri programe Obnov dom, vždy si treba zistiť aktuálne informácie a oboznámiť sa so všetkými podmienkami. Program prechádza postupnými vylepšeniami, napríklad v priebehu prvého štvrťroka 2024, kedy je naplánovanie vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu má byť prístupný už aj nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Aspoň pre približnú predstavu sa oplatí vedieť, že hodnota podpory sa odvíja od výkonu inštalovaného zariadenia, pričom jej maximálna výška bez zvýhodnenia predstavuje pri fotovoltických paneloch 3 500 eur, pri slnečných kolektoroch 2 000 eur, pri tepelnom čerpadle 3 800 eur a pri kotloch spaľujúcich biomasu 1 500 eur.

Dotácie na strechu je možné aj kombinovať

Ak máte záujem o dotácie na strechu, máte aktuálne k dispozícii možnosť využiť dva vyššie spomenuté programy. Pre úplnosť sa oplatí dodať, že za určitých špecifických podmienok je dokonca možné dotácie vzájomne kombinovať v rámci celkovej rekonštrukcie. Musíte si však ustrážiť, aby nedochádzalo k tzv. dvojitému financovaniu. V každom prípade platí, že ak pri obnove rodinného domu chcete paralelne kombinovať opatrenia programu Obnov dom a využiť poukážku Zelená domácnostiam, je vhodné oboznámiť sa s oficiálnymi odporúčaniami

Dotácie na strechu sú teda reálnou možnosťou, ako sa za veľmi výhodných podmienok „dopracovať“ nielen k novej a atraktívnejšej streche s lepšími funkčnými vlastnosťami, ale aj nižším účtom za energie. Návratnosť rekonštrukcie sa dokáže vďaka dotáciám výrazne skrátiť a zároveň vás môže pri srdci hriať pocit z redukcie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Na druhej strane sa ale treba pripraviť aj na určitú byrokraciu a pomerne zdĺhavé študovanie podmienok, ktorá navyše podliehajú rôznym zmenám. Ani zďaleka však nejde o také prekážky, pre ktoré by sa nad dotáciami oplatilo mávnuť rukou. Veď napokon, o tieto dotácie je stále väčší záujem.

Ohodnoťte náš článok

3-(1 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Rady

Strecha patrí medzi najdôležitejšie prvky každého domu, chráni nielen pred poveternostnými vplyvmi, ale zároveň dotvára celkový estetický dojem stavby. Navyše, viac ako si dokážeme pripustiť ovplyv...

28. apríla 2024

Čítať viac
Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?

Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?

Rady

Niektoré stavebné materiály patria jednoznačne do minulosti a príkladom je aj azbestocement, ktorý ešte nie tak dávno tvoril strechy menších aj väčších objektov. Strešný eternit už v súčasnosti nem...

28. marca 2024

Čítať viac
Strecha ako významný architektonický prvok

Strecha ako významný architektonický prvok

Zaujímavosti Rady

Dizajn strechy z pohľadu architektúry, podobne ako každá forma umenia, má hlboký psychologický vplyv na nás samotných. V priebehu histórie architekti nestavali budovy len ako úkryt, ale umne vytvár...

6. marca 2024

Čítať viac