Snehové zábrany

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY Snehový zachytávač je vyrobený zo žiarovo pozinkovanej oceľovej pásoviny 25 x 5 mm s nástrekom v odtieňoch odkvapového systému. Pri riešení a návrhu správneho použitia snehového rúrového zachytávača je potrebná konzultácia so statikom, poprípade klampiarom. SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANÚ KRYTINU Pri dodávaní falcovanej krytiny ponúkame zákazníkom kompletný sortiment doplnkov vrátane svorkových snehových zachytávačov. Pre falcovanú krytinu používame dva základné typy: jednodierová svorka s otvorom pre jednu rúru a dvojdierovú nadstavbu s otvorom na druhú rúru. Pri riešení a návrhu správneho použitia snehového zachytávača na falcovanú krytinu je potrebná konzultácia s našim obchodným zástupcom poprípade klampiarom.
 
 
  

SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY

Snehový zachytávač je vyrobený zo žiarovo pozinkovanej oceľovej pásoviny 25 x 5 mm s nástrekom v odtieňoch odkvapového systému. Pri riešení a návrhu správneho použitia snehového rúrového zachytávača je potrebná konzultácia so statikom, poprípade klampiarom. 

K snehovým zachytávačom sa dodáva nasledovné príslušenstvo: 

MONTÁŽ

Montáž zachytávača sa prevádza pomocou farmárskych skrutiek, ktoré sa zavŕtavajú do krytiny tak, aby boli čo najkolmejšie a tesnenie musí priliehať po celej ploche ku krytine. Snehový zachytávač neleží na krytine, ale na gumenej EPDM podložke. Zachytávač sa umiestňuje pod priečny prelis do údolia vlny pri profi lovaných krytinách a pri trapézoch do spodnej vlny. Odporúča sa v miestach ukotvenia zachytávača použiť dosku o rozmere 35x100 mm namiesto strešnej laty. Po ukotvení zachytávača sa nasunie hliníková rúra a zaistí sa proti pohybu skrutkou 4,8x35 mm. 

Medzi držiaky rúry snehového zachytávača umiestňujeme do každej voľnej vlny rozrážač snehu. Rozrážač snehu sa nasúva na spodnú rúru (pri dvojrúrovom prevedení) a skrutkuje sa cez krytinu do vopred pripravenej strešnej laty alebo dosky. V prípade, že pod krytinou nebude vopred pripravená strešná lata odporúčame použiť vzperu, ktorá sa namontuje na spodnú rúru a skrutkuje sa pod prelis do strešnej laty. Na šírku 1,0 m je nutné umiestniť minimálne 2 ks držiakov rúr snehových zachytávačov. Pri dĺžke krytiny nad 2,5 m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zachytávačov, tak ako je to uvedené na obrázkoch. V prípade, že je na streche osadené strešné okno /výlez/, tak odporúčame nad toto okno namontovať dvojrúrový snehový zachytávač. 

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANÚ KRYTINU

Pri dodávaní falcovanej krytiny ponúkame zákazníkom kompletný sortiment doplnkov vrátane svorkových snehových zachytávačov. Pre falcovanú krytinu používame dva základné typy: jednodierová svorka s otvorom pre jednu rúru a dvojdierovú nadstavbu s otvorom na druhú rúru. Pri riešení a návrhu správneho použitia snehového zachytávača na falcovanú krytinu je potrebná konzultácia s našim obchodným zástupcom poprípade klampiarom.

K snehovým zachytávačom sa dodáva nasledovné príslušenstvo: 

MONTÁŽ

Samotná montáž svoriek je veľmi jednoduchá a rýchla: svorka sa upevní na stojatý falc cca 10mm od spodného plechu zaisťovacími skrutkami. Zaisťovacie skrutky sú vyrobené z nereze a po úplnom dotiahnutí sa nedajú spätne povoliť a použiť vznikne nerozoberateľný spoj. Toto prevedenie zabezpečuje, aby sa svorka nepovolila a neposúvala po falci. Pri ukotvení svoriek na stojatú drážku sa nasunie spodná hliníková trubka a zaistí sa proti pohybu zovretím svoriek vzájomným posunutím. Na tento účel sú otvory svoriek zväčšené. V prípade montáže dvojrúrovej snehovej zábrany sa nadstavba na druhú rúru prikladá z boku ku svorkám a rúra sa zaisťuje voči posuvu poistnými krúžkami v počte 4 ks na jednu 6 m rúru. 

UPOZORNENIE

  1. Spoločnosť MASLEN s.r.o. vyhotovuje cenové ponuky a kladacie plány štandardne pre I. a II. snehové pásmo.
  2. Ak predloha pre výpočet cenovej ponuky neobsahuje prílohu na výpočet množstva a rozmiestnenia snehových zachytávačov s uvedením snehovej oblasti, v ktorej je stavba situovaná, potom sa postupuje ako v bode č. 1 a neručí za škody na materiále a majetku, ktoré budú zapríčinené nedostatočným alebo zlým technickým prevedením.