Zdielať

Konštrukcia strechy od A po Z

Rady Ako vyberať
Konštrukcia strechy od A po Z
4.8-(5 hlasov)

Strecha je často prirovnávaná ku korune domu a strážcovi bezpečia, tepla a pohody. Je prvkom, ktorý dokáže ohúriť a vyvolať emócie, no v prvom rade musí spoľahlivo slúžiť. Po krátkom poetickom úvode ale prejdime rovno k veci. Predstavíme vám totiž konštrukciu strechy od prvej krokvy až po skompletizovanú krytinu, upozorníme vás tiež na niektoré zaujímavé konštrukčné riešenia, ktoré zlepšia vlastnosti vašej novej strechy. 

Strešná konštrukcia má omnoho viac funkcií, ako len chrániť vnútorný priestor pred poveternostnými vplyvmi. Je dôležitým prvkom každej jednej stavby, pretože okrem toho, že chráni priestor pred vetrom, dažďom a snehom, tak ho chráni aj pred neželanými návštevníkmi a vo významnej miere ovplyvňuje mikroklímu celého priestoru. Kvalitne navrhnutá a správne vyhotovená strecha vás nebude obťažovať buchotom, škrípaním či kvílením v dôsledku vetra. Pomôže tiež zamedziť únikom tepla a teda aj hospodárnejšie nakladať s energiami. Podkrovný priestor sa navyše môže stať nielen úložiskom nepotrebných vecí, ale aj útulným miestom na bývanie. 

Nie je strecha ako strecha, a to ani po konštrukčnej stránke

Mnohí ľudia posudzujú strechy najmä podľa strešnej krytiny, keďže práve krytina je prvkom, ktorý ako prvý „udrie do očí“. Z hľadiska konštrukcie však môžeme deliť strechy podľa rôznych kritérií. V zásade sa strechy delia na šikmé a ploché. Následne môžeme v rámci kategórie šikmých striech rozlišovať sedlové strechy, pultové, valbové či stanové strechy. Napokon, aj ploché strechy majú viacero variantov, pretože môžu byť vyhotovené ako pochôdzne, čiastočne pochôdzne, zelené či dokonca pojazdné. Konštrukciu striech je možné zároveň posudzovať aj podľa toho či sú jednoplášťové, dvojplášťové alebo viacplášťové

Po konštrukčnej stránke sú preto strechy veľmi rozmanité, hoci to vôbec nemusí byť zrejmé na prvý pohľad. Platí teda, že aj na prvý pohľad rovnako pôsobiace strechy môžu mať celkom odlišné vlastnosti a životnosť. 

Skôr ako začnete plánovať…

Ešte skôr ako začnete plánovať novú strechu alebo rekonštrukciu tej súčasnej, je potrebné uvedomiť si, že každá jedna strecha pozostáva z dvoch častí. Tou prvou, ktorú spravidla nevidno je nosná konštrukcia strechy, ktorú je možné vyhotoviť viacerými spôsobmi a s ohľadom na očakávané vlastnosti strechy, rozpočet a zamýšľanú strešnú krytinu. Samozrejme, netreba popritom zabúdať ani na hlavnú úlohu nosnej konštrukcie strechy, ktorou je prenos hmotnosti samotnej strechy na steny stavby. 

Druhou časťou strechy z pohľadu konštrukcie je krytina, ktorá môže byť vyhotovená z rôznych materiálov od plechu, keramiky, betón až po rôzne prírodné materiály. Len pre úplnosť spomeňme, že výberu strešnej krytiny sme sa bližšie venovali v tomto článku

Všetko začína krovom

Absolútnym základom strešnej konštrukcie je krov. V prípade rekonštrukcie strechy je potrebné posúdiť jeho nosnosť a celkový stav. Pri novostavbách si zas treba vybrať spôsob vyhotovenia krovu s posúdením hmotnosti celej krytiny a podľa toho aj celú konštrukciu naprojektovať. Výhodou pri plechových krytinách je ich nízka hmotnosť, takže netreba stavať zosilnený a tým pádom aj drahší krov. 

Prvým a stále celkom preferovaným spôsobom je stavba dreveného krovu priamo na stavbe. V závislosti od požiadaviek je potrebné vybrať materiál, pričom pri rodinných domoch sa na stavbu používa rezivo zo smreku, jedle, borovice či iných mäkkých ihličnatých drevín. Pri priemyselných stavbách sa však môžete stretnúť aj s krovmi vyhotovenými z kombinácie dreva a kovu, prípadne len z kovu.

Druhou možnosťou v tomto smere je uprednostnenie priehradových väzníkov. Ide o prefabrikáty, ktorých dodanie na miesto stavby je potom základným predpokladom aj pre jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž. V porovnaní s inými typmi strešných konštrukcií šetríte aj na materiáli, pretože ho bude stačiť menej. Priehradovými väzníkmi je dokonca možné realizovať konštrukciu strechy aj stropu, kedy pôsobí ako jeden celok, čo je zárukou nielen nižšej ceny, ale aj vyššej únosnosti konštrukcie.

Montáž paropriepustnej fólie

Po skonštruovaní krovu by mala nasledovať dôsledná inštalácia paropriepustnej fólie. Ide o dôležitý komponent strešného plášťa pri šikmých aj plochých strechách, na ktorom sa rozhodne neoplatí šetriť. Paropriepustné fólie, ktoré nájdete aj pod označením kontaktné vysokodifúzne fólie, účinne chránia strešný plášť aj konštrukciu pred vonkajšími vplyvmi a zabraňujú prenikaniu vonkajšej vlhkosti do samotnej strešnej konštrukcie, a zároveň slúžia ako poistná hydroizolácia. Pri správnom aplikovaní fólia účinne prepúšťa vlhkosť vznikajúcu vo vnútornom priestore smerom von z objektu. Bola by škoda ak by práve zhotovený krov bol vystavený rizikám v podobe hromadenia vlhkosti či ukladania nečistôt a práve paropriepustná fólia tomu zabráni. 

Strešné latovanie

Po montáži fólie spravidla nasleduje latovanie, pričom v tomto prípade treba dodržať požiadavky výrobcu krytiny na rozstup a rozmery lát. Presnosť je pri latovaní kľúčová, pričom zároveň netreba zabúdať na vytvorenie dostatočne veľkej medzery na účely odvetrávania. Tá od hrebeňa strechy až po odkvapy zabezpečí dostatočné odvetrávanie celej strechy – v tomto spočíva aj hlavný rozdiel medzi jednoplášťovými, dvojplášťovými či dokonca trojplášťovými strechami, ktoré si svoje uplatnenie nachádzajú predovšetkým v nízkoenergetických domoch. Bližšie sme sa odvetrávaniu strechy venovali v tomto článku. 

Pokladanie strešnej krytiny

Predposlednou fázou konštrukcie strechy je montáž oplechovania, úžľabia a pokladanie krytiny. Ak si vyberiete profilovanú plechovú krytinu, jej jednotlivé časti budú dodané presne podľa zamerania strechy, takže samotné pokladanie je jednoduchšie a rýchlejšie. Pri pokladaní krytiny je vždy potrebné dôsledne postupovať podľa kladačského plánu. 

Pri kotvení plechovej strešnej krytiny je potrebné postupovať presne v súlade s pokynmi výrobcu a používať na tento účel špeciálny kotevný materiál. Jeho materiálové vlastnosti zabezpečia, že plech bude nielen dostatočne pripevnený, ale v miestach prevŕtania aj chránený.

Odkvapový systém strechy, snehové zábrany a lemovanie

Po položení strešnej krytiny nasleduje montáž hrebenáča a dokončenie detailov na odkvapovom systéme a vyhotovenie lemovania. V záverečnej fáze dochádza aj k montáži snehových zábran a rozrážačov, ktorých použitie sa vyžaduje najmä v oblastiach so štedrou snehovou nádielkou. Montujú sa na miesta, kde je potrebné vrstvu snehu zadržať či rozrážačmi rozdeliť – napríklad v tých častiach strechy, ktoré sú nad vchodom do objektu, prípadne nad chodníkom.

Záverom dodajme, že konštrukcia strechy patrí do rúk odborníkom, ktorí budú schopní posúdiť to najlepšie riešenie s ohľadom na charakter stavby, lokalitu, rozpočet a očakávania klienta. 

Ohodnoťte náš článok

4.8-(5 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Prečo si vybrať kvalitnú difúznu fóliu?

Prečo si vybrať kvalitnú difúznu fóliu?

Rady

Difúznu fóliu síce na prvý pohľad nie je vidno, no zato je veľmi dôležitou súčasťou strešnej skladby a má priamy vplyv na jej životnosť. Okrem toho, že strešný plášť chráni, tak prispieva aj k tepe...

3. novembra 2023

Čítať viac
Vplyv plechových striech na mikroklímu v interiéri budovy

Vplyv plechových striech na mikroklímu v interiéri budovy

Rady

Plechové strechy majú dlhú históriu a sú jednými z najtrvácnejších a najspoľahlivejších strešných riešení. Okrem svojej odolnosti voči poveternostným vplyvom však plechové strechy ponúkajú aj mnoho...

15. októbra 2023

Čítať viac
Ako pripraviť strechu na fotovoltiku: Je moja strecha na ňu vhodná?

Ako pripraviť strechu na fotovoltiku: Je moja strecha na ňu vhodná?

Rady

Fotovoltické systémy predstavujú jedno z najúčinnejších riešení pre získavanie obnoviteľnej energie z dostupného slnečného žiarenia. Tieto systémy premenia slnečné svetlo na elektrickú energiu pros...

4. októbra 2023

Čítať viac
Sprievodca typov striech: ako si vybrať a akým chybám sa vyvarovať?

Sprievodca typov striech: ako si vybrať a akým chybám sa vyvarovať?

Ako vyberať Rady

Dobrá strecha môže vydržať desiatky rokov, zatiaľ čo zlá strecha sa rýchlo zmení na bezodnú studňu, do ktorej hádžete peniaze. Drahé opravy každých niekoľko rokov, výmena poškodenej krytiny, škody ...

2. októbra 2023

Čítať viac