Zdielať

Kontrola plechovej strechy po zime – ako postupovať a čo si všímať?

Rady
Kontrola plechovej strechy po zime – ako postupovať a čo si všímať?
5-(39 hlasov)

Návaly snehu, mrazy a silný vietor preveria v zime nejednu plechovú strechu. Tak ako je dôležité skontrolovať strechu na jeseň, teda pred najnáročnejším obdobím roka, tak jednoznačne odporúčame skontrolovať plechovú strechu aj po zime. Ako by takáto jarná kontrola mala vyzerať a čomu by ste mali venovať svoju pozornosť?

Ak vám záleží na stave strechy a zachovaní jej funkčných vlastností, pravidelné kontroly by ste určite nemali zanedbávať. Za normálnych okolností bežné kontroly na jar a na jeseň zvládnete aj sami, odborníkov volajte až vtedy, keď sa v oblasti vyskytli extrémne výčiny počasia, na streche je viditeľné poškodenie, alebo máte problémy so zatekaním. Ak kontrolu strechy vykonávate naozaj zodpovedne, ušetríte si do budúcnosti množstvo problémov, ktorých odstraňovanie by mohlo byť nielen náročné, ale aj finančne nákladné.

Začnite vizuálnou kontrolou zvonka

Jarná inšpekcia strechy by mala vizuálnou kontrolou z vonkajšej strany. Na pomoc si vezmite rebrík a ak to nie je nevyhnutné, na strechu nestúpajte, aby nedošlo k poškodeniu krytiny. Ak už potrebujete na strechu vyjsť, poriadne si skontrolujte obuv, nečistoty či drobné kamienky by plechovú strešnú krytinu mohli ľahko poškriabať. Pri stúpaní na strechu vždy dodržiavajte všetky zásady bezpečnosti a najmä, pokyny výrobcu strešnej krytiny, ktoré nájdete v sprievodnej dokumentácii.

Pri vizuálnej kontrole si všímajte, či nedošlo k povrchovému poškodeniu krytiny alebo vzniku preliačenín v dôsledku návalov snehu. Všímajte si tiež, či niekde nedochádza ku korózii. Moderné plechové krytiny však majú veľmi dobre riešenú povrchovú ochranu a tak je problém s hrdzavením len málo pravdepodobný.

S kontrolou strechy po zime začnite zvonka

Zvláštnu pozornosť venujte odkvapom a žľabom

Vašu pozornosť si zaslúžia aj jednotlivé prvky strechy. Veľké zľadovatené kusy snehu sú nebezpečné práve počas odmäku. Môžu ohroziť viaceré prvky strechy, pozrite si preto či nepoškodili snehové zábrany, odkvapový systém či iné doplnky. Ak zistíte poškodenie, je potrebné čo najskôr zabezpečiť opravu, inak takto poškodené prvky nespĺňajú svoj účel.

Pre odkvapový systém a žľaby strechy je zimné obdobie poriadnou zaťažkávacou skúškou. Práve v rámci jesennej údržby je potrebné skontrolovať či sú odkvapy čisté, presne preto, aby spoľahlivo odvádzali zrážkovú vodu. Na jar si vašu pozornosť zaslúžia opäť. Zamerajte sa na to, či nie sú niekde upchaté, prípadne či ich nepoškodili tuhé mrazy. 

V rámci kontroly preverte aj uchytenie týchto prvkov, stáva sa totiž, že padajúci sneh zo strechy poškodí uchytenie odkvapových rúr.

Kontrolu strechy zakončite v podkroví

Na záver jarnej kontroly sa presuňte do podkrovia, a to bez ohľadu na to, či je obývateľné alebo nie. Navonok bezchybná strecha môže totiž skrývať problémy, ktoré sa prejavujú práve zvnútra. Skontrolujte okolie strešných okien, výlezu, prípadne okolie komína. V týchto miestach môže vplyvom nedostatočnej tesnosti dochádzať k zatekaniu, ktoré sa naplno prejaví práve pri jarnom odmäku.

Všímajte si aj prípadné hromadenie vlhkosti, plesnivenie alebo výskyt húb na drevených častiach krovu. Opäť platí, že všetky tieto problémy je potrebné okamžite riešiť a zabrániť tak ešte väčším škodám. Jarná kontrola strechy nie je ničím zložitým a nezaberie vám veľa času. Vyžaduje si každopádne zodpovedný prístup a dôslednosť. Odmenou za starostlivosť vám bude vedomie, že na svoju plechovú strechu sa môžete maximálne spoľahnúť.

Ohodnoťte náš článok

5-(39 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac