Otázky

Stojíte pred výberom novej strechy a hľadáte relevantné informácie? Aby sme vám ušetrili námahu, pripravili sme prehľad najčastejšie pokladaných otázok (FAQ) súvisiacich s výberom, montážou, životnosťou a skladbou strechy. Dozviete sa napríklad, ako sa montuje falcovaná krytina, aká je životnosť plechovej strechy či aká je odporúčaná skladba strechy v prípade, že uprednostníte plechovú krytinu. Sme presvedčení, že práve na tomto mieste nájdete užitočné odpovede na otázky súvisiace s plechovými strechami. V prípade, ak by ste odpoveď na svoje otázky nenašli, neváhajte sa na nás obrátiť.

Koľko trvá výroba plechovej streny až po jej doručenie zákazníkovi?

Výroba krytiny trvá 3 pracovné dni. Dopravu priamo na miesto stavby garantujeme do 10 pracovných dní, ale môže to byť aj skôr v závislosti od miesta vykládky.

Ktorý typ strechy je najlacnejší na montáž a materiál?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože tam vstupuje viacero faktorov. Po stránke jednoduchosti to ale ale bude určite “pultový typ” strechy. Používa sa na ňu najmenší počet rôznych doplnkov a pokládka je možná aj svojpomocne.

Aký sklon strechy potrebujem v oblasti s vysokým úhrnom zrážok?

Vo všeobecnosti platí, že čím väčší sklon na streche tým je strecha dažďom menej namáhaná. Každý typ plechovej strechy má jasne dané aký minimálny sklon je potrebné dodržať. Najmenej je to pri falcovanej krytine, ktorá sa môže montovať od sklonu 3 stupňov, viac pri trapézových plechoch kde sa to pohybuje okolo 7-8 stupňov, najviac pri krytinách škridlových tvarov 10-12 stupňov.

ká je správna hustota latovania pod plech a trapézovú krytinu?

Pod plechové krytiny škridlových tvarov je nutné zvoliť presný rozostup latovania, ktorý je rovnaký ako dĺžka profilu krytiny. Najčastejšie je to 35cm osovo, teda je to vzdialenosť medzi stredmi lát. Ak si zvolíte krytinu s dĺžkou profilu 40cm, potom aj osová vzdialenosť latovania bude 40cm. Je nutné aby lata bola pod každým prelisom krytiny. Pri trapézových plechoch rozostup latovania závisí od výšky profilu, hrúbky plechu a v neposlednom rade od snehového pásma v ktorom sa stavba nachádza. Platí pravidlo, že čím vyššia je vlna trapézového plechu, tým je plech pevnejší a teda môžu byť laty ďalej od seba. Štandardne odporúčame rozostup latovania cca 50cm, pri najnižších trapézoch štandardnej hrúbky plechu.

Aký je minimálny sklon plechovej krytiny?

 

Každý typ plechovej strechy má iný minimálny sklon, ktorý je potrebné dodržať. Najmenej je to pri falcovanej krytine, ktorá sa môže montovať od sklonu 3 stupňov, viac pri trapézových plechoch kde sa minimálny sklon pohybuje od 8 stupňov v celku a  závisí aj od výšky profilu. Najviac pri krytinách škridlových tvarov  10 až 12 stupňov v celistvosti.

 

 

Čo je to kladací plán plechovej strechy a prečo je dôležitý?

Kladací plán zobrazuje spôsob rozloženia jednotlivých tabúľ krytiny na strechu. Je dôležitý hlavne pri komplikovaných strechách zložených z viacerých dĺžok krytiny. Ukazuje, kde presne ktorá tabula má byť namontovaná, aby sa z objednaného množstva vyskladala celá strecha. Pri pultových a sedlových strechách, kde sú všetky tabule krytiny rovnakej dĺžky kladací plán nie je potrebný.

Koľko skrutiek použiť na trapézový plech?

Pri montáži plechových krytín a trapézových plechov do dreveného podkladu sa používajú dva druhy skrutiek. Dlhšie 35mm uchytávajú plech o latu, kratšie 20mm slúžia na spojenia plechu s plechom. Počet dlhých skrutiek závisí od hustoty latovania, odporúčame však 6 ks skrutiek na m2 krytiny. Krátke spojovacie skrutky odporúčame 3 ks na m2 krytiny.

Ako sa montuje falcovaná krytina?

Montáž falcovanej krytiny je zo všetkých plechových krytín najkomplikovanejšia, preto ju jednoznačne odporúčame zveriť  do rúk odborníkom. V prípade, že je vaša strecha jednoduchá a chcete si ju namontovať sami, dôležité informácie sa dozviete v našom montážnom návode, ktorý pre Vás momentálne pripravujeme.

Aký je potrebný sklon pri trapezovej streche?

Minimálny sklon pri trapézových plechoch závisí od výšky profilu ktorý používame. V zásade platí, že čím nižší trapéz tým vyšší je minimálny sklon. Všeobecne však pri trapézových plechoch odporúčame zachovať sklon minimálne 8 stupňov. V prípade že má strecha nižší sklon a používame trapézový plech, je nutné všetky spoje zabezpečiť expanznou páskou a miesta kde cez plech preniká skrutka pretmeliť, poprípade inak zabezpečiť pred možným zatekaním. Pod 8° už ale záruku na plechovú strechu nedávame

Ako namontovat lapače snehu?

Snehových zábran je niekoľko druhov. Pri každom druhu však platí zásada, že snehová zábrana nemôže byť uchytená len do plechu, ale aj do laty, poprípade krokvy. Snehové zábrany uchytené len v plechu by mohli pod návalom snehu plech poškodiť. Preto si treba vždy pri kúpe snehových zábran zakúpiť aj príslušenstvo, hlavne skrutky s dostatočnou dĺžkou.

Ako odvetrať strechu?

Každá strecha je odvetraná cez hrebenáč, v prípade pultových striech cez vrchnú hranu strechy. Odvetranie strechy zabezpečuje tzv. komínový efekt, vzduch sa do strešného priestoru nasáva v odkvapovej hrane a vychádza von v hrebeni, poprípade cez záveternú lištu na vrchnej hrane pultových striech. Dodatočné odvetranie je možné zabezpečiť pomocou odvetrávacích komínov ktoré sa montujú priamo do plochy strešnej krytiny.

Ako vypočítať sklon strechy?

V súčasnej dobe je na výpočet sklonu množstvo zariadení, laserových metrov, dokonca aj aplikácií, ktoré je možné stiahnuť do mobilného telefónu. V prípade že nemáme nič podobné k dispozícii, budeme potrebovať, meter, kalkulačku a znalosť goniometrických funkcií. Každá strecha je v podstate trojuholník, kde preponou je dĺžka krokvy a odvesnami výška strechy a polovica jej šírky, poprípade celá šírka pri pultových strechách.

Koľko vypustiť krytinu do žlabu?

Vypustenie krytiny závisí od toho či sme sa rozhodli použiť odkvapové lemovanie alebo nie. Ak pod krytinu umiestnime odkvapové lemovanie, ktoré slúži na zvedenie dažďovej vody z plochy strechy do odkvapového systému, krytinu vypúšťať nemusíme. “Noštek” odkvapového lemovania smeruje do ⅓ žlabu. Tejto situácií prispôsobujeme aj latovanie tak, že prvú latu dáme na kánt a vzdialenosť druhej laty od prvej zmenšíme o vzdialenosť vypustenia krytiny. Spravidla to býva cca 5-7cm. Viac sa dočítate v našom montážnom návode. 

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku, napíšte nám ju.


    Vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavenia Vašej požiadavky. Ochrana osobných údajov.


    Loader