Zdielať

Potrebujem stavebné povolenie pri rekonštrukcii strechy?

Rady
Potrebujem stavebné povolenie pri rekonštrukcii strechy?
4.7-(91 hlasov)

Rekonštrukcia strechy je procesom, ktorý je niekedy nevyhnutným predpokladom na to, aby bola stavba vôbec použiteľná. V iných prípadoch je zas hlavným cieľom rekonštrukcie zmena vzhľadu stavby a zlepšenie jej úžitkových vlastností. Vysvetlíme vám, kedy budete pri rekonštrukcii strechy potrebovať stavebné povolenie a kedy postačí ohlásenie drobnej stavby. 

Odpovede na vaše najčastejšie otázky alebo formulár na získanie cenovej ponuky

Oprava strechy alebo už rekonštrukcia? 

Skôr než sa pozrieme na povinnosti vyplývajúce zo zákona, oplatí sa spomenúť, že ak strecha vykazuje nedostatky, nemusíte sa vždy púšťať do rozsiahlej rekonštrukcie. Tá je nevyhnutná najmä v prípadoch značného poškodenia strešnej krytiny, výrazného zatekania cez strechu, veľkých a ťažko riešiteľných problémov, a rovnako v prípade, ak sa jej vek počíta už na desiatky rokov. Zásadnou indikáciou pre celkovú rekonštrukciu strechy je aj poškodenie či zníženie únosnosti krovu. Na druhej strane, motiváciou pre rozsiahlu rekonštrukciu strechy nemusí byť vždy iba jej havarijný stav, ale napríklad aj potreba vytvoriť obývateľné či inak využiteľné podkrovie. 

V prípadoch, ktoré sme nespomenuli vyššie, si s najväčšou pravdepodobnosťou vystačíte s dôslednou opravou strechy. Tie majú spravidla charakter a sústredia sa na poškodené miesta. Odpoveď na otázku, pri ktorých udržiavacích prácach nepotrebujete stavebné povolenie ani vykonanie ohlásenia nájdete v § 139 b ods. 16 písm. a) Stavebného zákona: „opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa“

Pri opravách strechy je teda situácia veľmi jednoduchá a zaobídete sa bez toho, aby ste čokoľvek museli oznamovať stavebnému úradu. 

Rekonštrukcia strechy a stavebné povolenie

V prípade, že ste sa po zvážení situácie a všetkých okolností rozhodli pre rekonštrukciu strechy, je potrebné myslieť aj na súvisiace zákonné povinnosti. Z čisto praktického hľadiska je vhodné, ak aj rekonštrukcia strechy má vlastný projekt pripravený odborníkom, ktorý stanoví, čo všetko sa rekonštrukciou dosiahne, aký bude výsledok a ako budú prebiehať práce. Už v rámci projektovej fázy by ste mali spoznať odpoveď na otázku, či pre rekonštrukciu strechy budete potrebovať stavebné povolenie, alebo postačí ohlásenie stavebnému úradu. 

Kedy stavebné povolenie pri rekonštrukcii strechy nepotrebujete?

Odpoveď na túto otázku opäť poskytuje Stavebný zákon, konkrétne § 55 ods. 2 písm. c), v zmysle ktorého: „Ohlásenie stavebnému úradu postačí: pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;“ 

Je teda zrejmé, že ak výsledkom rekonštrukcie strechy nebude podstatne zmenený vzhľad stavby, ani nezasiahnete do konštrukcie stavby, pred samotným zahájením prác vám postačí ohlásenie stavebnému úradu, čo zvládnete pomerne jednoducho aj bez pomoci právnika. Na základe ohlásenia získate v zákonom stanovenej lehote vyjadrenie od príslušného stavebného úradu. 

Kedy stavebné povolenie pri rekonštrukcii strechy potrebujete?

V zásade platí, že stavebné povolenie budete potrebovať vtedy, ak spolu s rekonštrukciou strechy pôjde o významný zásah do konštrukcie stavby a jej vzhľadu, alebo sa mení spôsob užívania stavby. V praxi tak pôjde skôr o prípady rozsiahlych rekonštrukcií, kedy je nová strešná konštrukcia len jednou z jej súčastí, alebo o prípady, kedy by ste sa rozhodli kompletnú zmenu typu zastrešenia. Nastať môže ale aj situácia, kedy vám stavebný úrad na základe ohlášky oznámi, že vami zamýšľaná rekonštrukcia strechy si bude vyžadovať stavebné povolenie, v tomto smere ale už závisí od konkrétneho stavebného úradu a spôsobu, akým si vykladá zákonné ustanovenia.

Na záver pridajme odporúčanie, aby ste rekonštrukciu strechy vždy konzultovali s odborníkom a dôsledne dodržiavali svoje zákonné povinnosti. Nielenže sa vyhnete nedostatkom v samotnom projekte a vyhotovení strechy, ale aj možným sankciám zo strany stavebného úradu. Navyše, svojvoľné a neohľaduplné stavebné práce nepomáhajú ani pri budovaní dobrých susedských vzťahov…

Máte nezodpovedané otázky? Pozrite sekciu nášho webu, kde sme zosumarizovali odpovede na najviac kladené otázky ohľadom striech.

Ohodnoťte náš článok

4.7-(91 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac