Snehové zábrany

Doplnky

Snehové zábrany

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY

Montáž zachytávača sa prevádza pomcou farmárskych skrutiek, ktoré sa zavŕtajú do krytiny tak, aby boli čo najkolmejšie a tesnenie musí priliehať po celej ploche ku krytine. Snehový zachytávač neleží na krytine, ale na gumenej EPDM podložke. Zachytávač sa umiestňuje pod priečny prelis do údolia vlny pri profilovaných krytinách a pri trapézoch do spodnej vlny. Odporúča sa v miestach ukotvenia zachytávača použiť dosku o rozmere 35x100 mm namiesto strešnej laty. Po ukotvení zachytávača sa nasunie hliníková rúra a zaistí sa proti pohybu skrutkou 4,8x35 mm. 

Medzi držiaky rúry snehového zachytávača umiestňujeme do každej voľnej vlny rozrážač snehu.  Rozrážač snehu sa nasúva na spodnú rúru (pri dvojrúrovom prevedení) a skrutkuje sa cez krytinu do vopred pripravenej strešnej laty alebo dosky. V prípade, že pod krytinou nebude vopred pripravená strešná lata, odporúčame použiť vzperu, ktorá sa namontuje na spodnú rúru a skrutkuje sa pod prelis do strešnej laty. Na šírku 1,0 m  je nutné umiestniť minimálne 2 ks držiakov rúr snehových zachytávačov. Pri dĺžke krytiny nad 2,5 m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zachytávačov. V prípade, že je na streche osadené strešné okno, alebo výlez, tak odporúčame nad toto okno namontovať dvojrúrový snehový zachytávač. 

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ NA FALCOVANÚ KRYTINU a KLIKpanel

Samotná montáž svoriek je veľmi jednoduchá a rýchla : svorka sa upevní na stojatý falc cca 10mm od spodného plechu zaisťovacími skrutkami. Zaisťovacie skrutky sú vyrobené z nereze a po úplnom dotiahnutí sa nedajú spätne povoliť. Toto prevedenie zabezpečuje, aby sa svorka nepovolila a neposúvala po falci. Pri ukotvení svoriek na stojatú drážku sa nasunie spodná hliníková rúra a zaistí sa proti pohybu zovretím svoriek vzájomným posunutím. Na tento účel sú otvory svoriek zväčšené. V prípade posúvania je možné aj spodnú rúru zaistiť dorazom proti pohybu rúru. Prikladá sa z boku ku svorkám a rúra sa zisťuje voči posuvu poistnými krúžkami v počte 4 ks na jednu 6 m rúru.

Mám záujem o cenovú ponuku Čítať viac

Dostupné farby

RAL 3009
červenohnedá

RAL 8004
tehlová

RAL 8017
hnedá

RAL 6009
tmavozelená

RAL 7016
tmavošedá

RAL 9005
čierna


aluzinok

Mám záujem o cenovú ponuku
Dostupné farby

RAL 3009
červenohnedá

RAL 8004
tehlová

RAL 8017
hnedá

RAL 6009
tmavozelená

RAL 7016
tmavošedá

RAL 9005
čierna


aluzinok

Mám záujem o cenovú ponuku