Lacné krytiny

Strecha je jedným z najdôležitejších prvkov každého domu. Je to ochranný štít, ktorý chráni dom pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a zabezpečuje komfort jeho obyvateľom. Pri výbere strešnej krytiny je dôležité zvážiť nie len jej estetický vzhľad, ale aj funkčnosť, trvanlivosť a hospodárne aspekty.

Strešné krytiny majú rôzne materiálové možnosti, ale jednou z najobľúbenejších volieb sú plechové krytiny. Tieto krytiny ponúkajú rad výhod, ktoré ich robia atraktívnou voľbou pre majiteľov domov. Avšak, pri výbere vhodnej strešnej krytiny je jedným z najdôležitejších aspektov jej cena

Ekonomická stránka stavebných projektov hrá zásadnú úlohu, a preto je dôležité zvážiť možnosti, ktoré nám ponúkajú lacné plechové strešné krytiny. Výhody týchto cenovo dostupných riešení a spôsoby ich využitia siahajú za hranice obytných domov. Strešné krytiny od firmy Maslen sú ideálnym príkladom spojenia kvality, univerzálnosti a ekonomickej výhodnosti. 

Tieto lacné krytiny nájdeme nielen na rodinných domoch, ale sú tiež obľúbenou voľbou pre altánky, garáže, prístrešky a ďalšie stavebné projekty. Okrem strešných krytín TOPDACH a UNIDACH existujú aj iné odporúčané alternatívy, ako napríklad GAPA, SYMETRA alebo ŠKRIDPLECH, ktoré ponúkajú rôzne vlastnosti a štýlové možnosti pre každý projekt.

Firma Maslen: Spoľahlivý partner pre strešné riešenia

Firma Maslen má dlhoročnú históriu a renomé v oblasti strešných riešení. Strešné produkty sú známe pre kvalitu, spoľahlivosť a neustálu snahu inovovať a ponúkať zákazníkom moderné a cenovo dostupné riešenia pre rôzne typy striech.

Maslen vyrába širokú škálu plechových strešných krytín, ktoré vyhovujú potrebám domov v rôznych štýloch a oblastiach. Ich produkty sú vyrobené z kvalitných materiálov a podliehajú prísnej kontrole kvality, čo zaručuje dlhú životnosť a výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom. V kategórii lacných strešných krytín, sú dominantné hlavne dva produkty, a to TOPDACH a UNIDACH.

Hlavné výhody TOPDACHU

TOPDACH je plechová krytina, ktorá vyniká svojou univerzálnosťou a ekonomickou výhodou. Táto krytina je vždy k dispozícii na sklade, čo z nej robí výnimočný produkt medzi všetkými profilovanými krytinami. S dlhými pásy merajúcimi 2210mm je ideálna pre rôzne aplikácie, vrátane prístreškov, altánkov, záhradných domčekov a rodinných domov v rôznych prostrediach.

Novinkou je aj možnosť výroby krytiny na mieru, čím sa TOPDACH stáva najuniverzálnejšou a najlacnejšou voľbou medzi našimi strešnými krytinami. Krytina je vyrobená z kvalitného oceľového plechu, ktorý je valcovaný za studena

Tvarovaním plechov dosiahneme jedinečný a symetrický vzhľad s priečnymi prelismi. Tieto prelisy výrazne zvyšujú kvalitatívne vlastnosti plechových krytín a zabezpečujú ich dlhú životnosť. Pri výrobe sa využíva žiarovo pozinkovaný oceľový plech s nadštandardnou vrstvou ZINKU, ktorá je kľúčová pre potrebnú protikoróznu ochranu. Plechy na strechu sú ďalej pasivované (chrómované) a nakoniec ošetrené dvojitým polyesterovým nástrekom. Krytina je skladovaná v rôznych farbách a povrchových úpravách v závislosti od aktuálnej dostupnosti.

Pokládka TOPDACHU

Predtým, než začneme s latovaním a pokladaním krytiny, je dôležité vybrať správnu skladbu strešného plášťa. Je dôležité si uvedomiť, na čo bude podkrovný priestor slúžiť v budúcnosti, a na základe toho zvoliť vhodné riešenie. Ak bude podkrovie neobývané (nevykurované) a nezateplené, nie je treba riešiť zložitú strešnú skladbu, ale je dobré používať kvalitné difúzne fólie, ktoré sú kontaktné a úplne otvorené, čo umožňuje prestup vodných pár. V prípade budúcej zmeny priestoru na obývané podkrovie, je to s použitím takejto zvolenej fólie bez väčších problémov. V prípade obývaného podkrovia je použitie tejto fólie nevyhnutné a nie je dobré túto časť strešného plášťa podceňovať.

Priestor medzi difúznou fóliou a krytinou je vždy nutné dostatočne prevetrať a to ako v prípade ak fólia leží na debnení alebo priamo na tepelnej izolácii. K vytvoreniu takej vetracej medzery sú určené kontralaty, prostredníctvom ktorých vznikne prevetrávacia medzera medzi odkvapovou hranou a hrebeňom. Takéto vzniknuté nasávacie otvory zabezpečíme ochrannou vetracou mriežkou a ochranným vetracím pásom, ktorý slúži na zabránenie vniknutiu hmyzu, vtáctva, lístia a pod. do podstrešného priestoru. Vetraciu mriežku možno nahradiť tesniacim pásom, ktorý je vhodnejší pri streche s nižším sklonom alebo ak sa jedná o náveternú stranu (určí projektant alebo statik).

Latovanie je dôležitou prípravnou prácou pred položením krytiny. Správne a presné latovanie zjednoduší a zrýchli následnú montáž krytiny. Pred začiatkom montáže sa odporúča skontrolovať krov nie len z hľadiska rozmerov ale aj z hľadiska nerovností konštrukcie, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť samotnú montáž. Rozstup latovanie je 350 mm, posledná lata pri hrebeni sa spravidla umiestňuje cca 30 – 50 mm od vrcholu krovu. Hmotnosť krytiny je cca 5 kg/m2, preto nie je nutné nijaké zosilnenie krovu a latovania. 

Poistnú hydroizoláciu je nutné vytiahnuť na odkvapové lemovanie. Na fóliu pribíjame kontra laty pozdĺž krokiev a až na ne samotné latovanie. Upozorňujeme, že najskôr treba mať namontované na krokvách žľabové háky do požadovaného spádu (v prípade, že sa nebudú montovať na čelovú dosku) a strešné okná podľa montážneho návodu dodávaného ich výrobcom.

Manipulácia so strešnou krytinou

Pri montáži nesmie dôjsť k deformácii ani k skrúteniu tabule. Snažte sa s tabuľami manipulovať vo zvislej polohe. Pokiaľ manipulujete s krytinou vo vodorovnej polohe, je nutné to vykonávať opatrne, pretože môže dôjsť v jednotlivých profiloch k pozdĺžnej deformácii. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä pri tabuliach o rozmere väčšom ako 4m. Pre jednoduchšiu manipuláciu odporúčame používať tabule menších dĺžok, obzvlášť v prípade, ak na stavbe nie je dostatok priestoru.

Dobrou radou ostáva, že pri použití rebríkov počas montáže, je vhodné v mieste dotyku s krytinou obaliť molitanom alebo textíliou tak, aby nedošlo k poškriabaniu povrchovej úpravy. Po krytine je možné chodiť, je vhodné našľapovať v spodnej časti vlny a v mieste kde krytinu podopierajú laty. Odporúčané je používať obuv s mäkkou podrážkou. V prípade poškodenia povrchovej úpravy je potrebné toto miesto ošetriť opravnou farbou.

Na čo slúži kladačský plán

Ku každej streche je vypracovaný kladačský plán, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie vo firme MASLEN. Kladacie plány napomáhajú k urýchleniu a zjednodušeniu celej pokládky. Tabule je dôležité klásť vždy na odkvapovú hranu a v dĺžkach, ktoré zodpovedajú kladaciemu plánu. Pri pokladaní je možné postupovať sprava alebo zľava. V niektorých prípadoch je vhodné pokladať krytinu z ľavej strany. Tabule podsúvame pod už upevnené tabule. Tým dôjde k tomu, že nám tabula sadne do zámku a nemôže sa posúvať smerom dole.ˇ

Upevnenie krytiny

Krytina sa upevňuje o konštrukciu pomocou samovrtných skrutiek s tesniacou podložkou so špeciálnou gumou EPDM o rozmeroch 4,8 x 35 mm. Skrutky sa musia doťahovať elektrickým skrutkovačom s plynulou reguláciou sily. Skrutka je spoľahlivo dotiahnutá vtedy, keď EPDM podložka „vylezie“ spod kovovej podložky. Priemerná spotreba skrutiek je 6 až 9 ks/m2. Skrutky sa umiestňujú cca 2 cm pod priečny prelis do údolia vlny. Pri okrajoch strechy sa krytina musí kotviť hustejšie. Pri hrebeni je potrebné kotviť krytinu do každej spodnej vlny. Na spoje plech – plech sa používajú samorezné skrutky o rozmeroch 4,8 x 20 mm. Pri pozdĺžnom prekrytí je vhodné krytinu skrutkovať cca 2 cm pod priečnym prelisom škridly cez vrchol vlny.

Veľmi dôležité je kvalitné odvetranie strechy ako celku. Na hrebeni sa nechá medzera medzi krytinou o šírke cca 11 cm, ktorá sa prekryje univerzálnym vetracím pásom.

Hlavné výhody UNIDACHU

UNIDACH 12/18/30 je univerzálna krytina vytvorená z trapézového plechu T-12, T-18 alebo T-30. Táto krytina je k dispozícii vo dĺžkach 2 metre v rôznych farebných variantoch v závislosti od dostupnosti a je skladovaná vo väčších množstvách. Je ideálnou voľbou pri výstavbe záhradných domčekov, altánkov, prístreškov na autá alebo drevo a ďalších stavieb, ktoré chcete mať rýchlo dokončené. 

Jednou z jej výhod je, že nepotrebujete presné rozmedzie latovania (ako je to pri škridlových krytinách), takže ju môžete nainštalovať aj sami. Novinkou je možnosť výroby tejto krytiny na mieru, čím sa UNIDACH stáva cenovo dostupnou alternatívou k trapézovým plechom vyrábaným na požadovanú dĺžku.

Krytina UNIDACH 12/18/30 je vytvorená z kvalitného oceľového plechu valcovaného za studena. Tvarovanie plechov dáva krytine jedinečný a symetrický vzhľad. Pri výrobe sa používa žiarovo pozinkovaný oceľový plech s nadštandardnou vrstvou zinku, čo je kľúčové pre dosiahnutie vysokého stupňa protikoróznej ochrany. Plechy sú ďalej pasivované (chrómované) a v záverečnej fáze ošetrené dvojitým polyesterovým nástrekom. Krytina je skladovaná v rôznych farebných a povrchových úpravách v závislosti od aktuálnej dostupnosti.

Príprava pred montážou krytiny

Pred samotnou inštaláciou strešnej krytiny UNIDACH nie je nutné upravovať rozostavenie latovania podľa projektov, ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. Vzdialenosť prvej laty od okrajovej čelovej dosky by mala byť v rozmedzí 30 mm až 50 mm. V prípade, že nepoužívate odkvapové lemovanie, je potrebné vysunúť plech približne do stredu žľabu. 

Treba však upozorniť, že najprv je potrebné namontovať na krokvách žľabové háky do požadovaného spádu (v prípade, že sa nebudú montovať na čelovú dosku) a strešné okná podľa montážneho návodu dodávaného ich výrobcom.

Montáž a kotvenie krytiny

Pred položením jednotlivých pásov krytiny je nevyhnutné namontovať doplnky ku strešnej krytine, ako sú napríklad odkvapové lemovania, záveterné lišty pod krytinu alebo úžľabia. Samotné pásy krytiny vyťahujeme na krov strechy cez drevené laty alebo hranoly. Montáž začíname od pravého dolného pásu, pričom spodná hrana musí byť rovnobežná s odkvapom. 

Ďalej dokladáme panely horizontálne aj vertikálne podľa kladačského plánu. Po skontrolovaní pravidelnosti uloženia prvých troch kusov ich môžeme upevniť ku konštrukcii napevno. Plech sa skrutkuje výlučne do spodnej pásnice, ktorá je v kontakte so strešnou latou, nikdy nie na vlnách. Po krytine je možné chodiť len v obuvi s mäkkou podrážkou. Šliapnuť sa smie len do údolia vlny v miestach podbitých latami. Ochrannú fóliu z krytiny a doplnkov je potrebné odstrániť okamžite po montáži.

Strešnú krytinu upevňujeme na konštrukciu pomocou samovrtných skrutiek s rozmermi 4,8 x 35 mm, rovnako ako v prípade krytiny TOPDACH,  ktoré majú podložku zo špeciálnej gumy EPDM. Skrutka je správne utiahnutá, keď EPDM podložka vyčnieva spod kovovej podložky. Skrutky umiestňujeme do údolia vlny tak, aby krytina tesne priliehala k strešnej latke. Na okrajoch strechy musíme krytinu kotviť hustejšie. Na hrebeni je potrebné kotviť krytinu do každej spodnej vlny. Na spoje plech – plech používame samorezné skrutky s rozmermi 4,8 x 20 mm.

Odvetranie strechy

Kvalitné odvetranie celej strechy je veľmi dôležité. Na hrebeni necháme medzeru medzi krytinou širokú približne 11 cm, ktorú prekryjeme univerzálnym vetracím pásom. Strešný plášť sa potom odvetráva cez otvory medzi hrebenáčom a krytinou. Hrebenáče kotvíme ku krytine do každej druhej hornej vlny. Po upevnení strešnej krytiny a hrebenáčov pristupujeme k montáži ďalších doplnkov, ako sú snehové zábrany, horné záveterné lišty a podobne. Počas montáži je nevyhnutné pravidelne odstraňovať vznikajúce kovové piliny z povrchu plechu mäkkou kefkou.

 

Alternatívy k UNIDACHU a TOPDACHU

Rovnako dôležité je spomenúť, že okrem strešných krytín TOPDACH a UNIDACH existujú aj iné odporúčané alternatívy, ktoré by mohli byť vhodné pre konkrétny stavebný projekt. Medzi tieto alternatívy patrí GAPA, SYMETRA a ŠKRIDPLECH. Každá z týchto krytín prináša svoje vlastné výhody a charakteristický štýl, čo umožňuje stavebníkom vybrať si produkt, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám a preferenciám. Je dôležité zvážiť nielen cenový faktor, ale aj estetické a technické aspekty, aby bola strešná krytina dokonalou voľbou pre konkrétny projekt.

 

Lacné krytiny do každej situácie

V závere môžeme konštatovať, že voľba správnej strešnej krytiny je kľúčovým faktorom pre trvanlivosť a výkon vášho strešného plášťa. S krytinami ako TOPDACH a UNIDACH máte možnosť zvoliť si kvalitu, ekonomickú výhodnosť a univerzálnosť, čím môžete zabezpečiť, že vaša strecha bude dlho chrániť vašu stavbu pred poveternostnými vplyvmi. Nezáleží na tom, či plánujete výstavbu nového domu alebo rekonštrukciu existujúcej strechy, tieto lacné krytiny vám môžu poskytnúť spoľahlivé riešenie.

TOPDACH vyniká svojou univerzálnosťou a ekonomickou výhodou. Táto strešná krytina je vždy pripravená na sklade, čo z nej robí výnimočný produkt medzi všetkými profilovanými krytinami. S dlhými pásy a ideálnou dĺžkou 2210 mm je vhodná pre široké spektrum aplikácií, vrátane prístreškov, altánkov, záhradných domčekov a rodinných domov v rôznych prostrediach. Okrem toho, že je TOPDACH cenovo dostupný, ponúka aj možnosť výroby na mieru, čo ho robí výbornou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivú a rýchlu strešnú krytinu.

UNIDACH je ďalšou skvelou alternatívou, ktorá vznikla z trapézového plechu T-12, T-18 alebo T-30. Svojou univerzálnosťou je vhodný pre výstavbu rôznych stavieb, vrátane záhradných domčekov, altánkov a prístreškov na autá. Jednou z jeho výhod je možnosť výroby na mieru, čo z neho robí cenovo dostupnú alternatívu k trapézovým plechom vyrábaným na požadovanú dĺžku.

Obidve tieto strešné krytiny sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu s dôkladnou úpravou na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a koróziou. Ich montáž je pomerne jednoduchá a vyžaduje len základné stavebné zručnosti, preto je ideálnou voľbou nie len pre profesionálov, ale aj domáce projekty.

 

Odporúčané

Môžete použiť aj