Zdielať

Renovácia eternitovej strechy: ľahká plechová strecha namiesto azbestu

Rady
Renovácia eternitovej strechy: ľahká plechová strecha namiesto azbestu
2.6-(43 hlasov)

Až do 90. rokov 20. storočia bola krytina z vláknocementových panelov obľúbenou možnosťou vďaka nízkej cene, hmotnosti a ďalším vlastnostiam. Vláknocementové strechy sa hovorovo nazývajú „eternitové strechy“, hoci „Eternit“ je v skutočnosti značka, resp. označenie výrobcu.

Dnes už vieme, že azbestové vlákna obsiahnuté v takýchto starých eternitových paneloch sú zdraviu škodlivé a tento materiál už nie je možné používať. Napriek tomu, aj dnes existujú tisíce striech, ktoré sú stále pokryté materiálom obsahujúcim azbest.

Sanácia azbestu: sanácia strechy bude skôr či neskôr nevyhnutnosťou

V prvom rade máme dobrú správu. Pokiaľ sú eternitové panely na streche nepoškodené, takmer žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Ako každú inú strechu, aj staré vláknocementové strechy by mal pravidelne kontrolovať odborník. Poškodenie, ktoré laici vnímajú ako nenápadné praskliny, môžu byť jedným z prvých príznakov postupujúceho starnutia strechy.

Pri starých eternitových strechách vždy existuje riziko uvoľnenia azbestového prachu v dôsledku poškodenia a zvetrávania eternitových panelov. Tieto drobné vlákna sa potom môžu usadiť v pľúcach a trvalo poškodiť alveoly. Renovácii strechy preto skôr či neskôr nevyhnete.

Sanácia eternitu: metódy

Pri renovácii eternitových je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane pracovníkov a životného prostredia! Pri manipulácii s látkami obsahujúcimi azbest by sa do ovzdušia malo dostať čo najmenej prachu.

Pokrývači alebo klampiari by mali byť špeciálne vyškolení a vybavení na prácu s vláknocementovými strechami obsahujúcimi azbest. Vždy musia byť k dispozícii osobné ochranné prostriedky a prijaté ochranné opatrenia na zabránenie šírenia azbestových vlákien. Dôrazne odporúčame obrátiť sa na špecializované firmy, rozoberanie eternitových striech nikdy nevykonávajte sami. Manipuláciu s azbestom a jeho likvidáciu môžu vykonávať iba spoločnosti s príslušným povolením.

Vlnitú eternitovú strechu prekryte plechovou strechou

Najrýchlejším a zároveň cenovo najefektívnejším variantom rekonštrukcie eternitovej strechy je jednoduchá montáž novej ľahkej kovovej strešnej konštrukcie na už existujúce vláknocementové panely. Plechová strecha chráni eternit pred vplyvmi prostredia, no spôsobuje zároveň vysychanie materiálu. Preto táto metóda nevyhnutne prináša mnohé nevýhody:

  • S pokročilým starnutím materiálu s obsahom azbestu sa môžu azbestové vlákna po inštalácii prístrešku naďalej uvoľňovať do okolia.
  • Pri montáži novej plechovej strechy, rovnako ako pri demontáži eternitovej strechy, treba dbať na ochranu pracovníkov a životného prostredia.
  • Vysychanie materiálu vedie k zvýšenému uvoľňovaniu azbestových vlákien do životného prostredia, čo môže viesť k pretrvávajúcej expozícii vdýchnutím. Takéto dlhodobé vystavenie azbestu môže spôsobiť zdravotné problémy a choroby.

Utesnenie eternitovej krytiny

Ako dočasné riešenie pre strechy s eternitovými panelmi existuje možnosť utesnenia existujúcej strechy tekutým plastom. Stará strecha je potiahnutá špeciálnym plastom, aby sa zabránilo uvoľňovaniu azbestových vlákien.

Ani táto metóda však nie je najlepšia. Pri poškodení tejto tesniacej vrstvy alebo pri mechanických vplyvoch, ako je rozbitie jednotlivých azbestových panelov, sa nebezpečné látky do okolia uvoľňujú opäť. Preto treba pri tejto metóde vždy dbať na to, aby sa poškodenie zistilo čo najskôr a poškodená strecha bola znovu opravená.

Táto metóda sa preto v praxi používa len zriedka, keďže sama o sebe neposkytuje skutočnú ochranu na dlhšie časové obdobie. Z tohto dôvodu by sa mala považovať iba za dočasné riešenie.

Demontáž a opätovné zastrešenie

Najlepším riešením je úplne odstrániť starú eternitovú strechu a dať novú krytinu priamo na strešnú konštrukciu.

Starú strechu demontuje a zlikviduje certifikovaná spoločnosť bez toho, aby bol materiál s obsahom azbestu vystavený zbytočnému mechanickému namáhaniu (ako je vŕtanie, rezanie, lámanie alebo liatie). Vláknocementové panely sa potom vzduchotesne zabalia do takzvaných „veľkých vriec“, aby ich bolo možné prepraviť bez uvoľnenia azbestových vlákien. Napokon, náklady na zneškodnenie ako nebezpečného odpadu sa môžu líšiť v závislosti od lokality. Po dôkladnom vyčistení existujúcej strešnej konštrukcie je možné opäť vykonávať práce bez špeciálnych ochranných opatrení.

Azbestové krytiny boli v minulosti obľúbené najmä pre svoju nízku hmotnosť. Preto existujúci krov veľmi často ani nie je vhodný pre pomerne ťažkú ​​škridlovú strechu. Namiesto toho sa ako náhradná krytina zvyčajne vyberajú ľahké plechové strechy.

Existujúci krov je spravidla možné vylepšiť a následne prekryť ľahkou plechovou strechou. Okrem panelov z vlnitého plechu sú dostupné aj trapézové profily alebo škridlové profily.

Vzhľadom na nízku hmotnosť a jednoduchú manipuláciu sú plechové strechy v porovnaní s klasickými škridlovými alebo betónovými krytinami výrazne lacnejšie a zároveň jednoduchšie z pohľadu montáže.

Ohodnoťte náš článok

2.6-(43 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac