Zdielať

Leto a plechová strecha: na čo sa pripraviť a čo môžete očakávať?

Rady
Leto a plechová strecha: na čo sa pripraviť a čo môžete očakávať?

Hoci sa plechové strechy tešia stále väčšej popularite, medzi ľuďmi stále koluje viacero mýtov o ich vlastnostiach a využiteľnosti. Jeden z nich sa týka aj vysokých teplôt vzduchu, ktorým musí plechová strecha odolávať aj v našich zemepisných šírkach. Presvedčíme vás, že na plechovú strechu určite nebudete počas horúceho leta nadávať. Ako to teda je s ich tepelnou rozťažnosťoutepelným komfortom pod plechovou strechou? 

Vplyv vysokých teplôt na plechové strechy môžeme posudzovať z dvoch hľadísk. Kým pri návrhu a montáži strechy bude rozhodujúca tepelná rozťažnosť, po položení strechy vás bude určite zaujímať tepelný komfort v priestore pod ňou, teda v podkroví. Aj dnes sa môžete stretnúť s názorom, že plechová strecha sa počas horúcich letných dní príliš prehrieva a tak bude v podkroví, resp. v celom dome na nevydržanie. Rozhodne to však nie je pravda. Poďme sa ale najprv pozrieť na tepelnú rozťažnosť plechových striech. 

Tepelná rozťažnosť plechových striech

Nechceme vás príliš zaťažovať vzorcami ani technickými údajmi. Je ale dôležité spomenúť, že s tepelnou rozťažnosťou materiálu sa pri montáži akejkoľvek strechy musí počítať vždy. Hoci sa môže zdať, že ide o milimetre, pri streche väčších formátov môžu byť práve aj tieto milimetre rozhodujúce. Ak ale montáž strechy zveríte odborníkom, o problémy vyplývajúce z tepelnej rozťažnosti strechy sa nemusíte obávať. Pri streche z ocele môžete počítať s tepelnou rozťažnosťou 1,2 - 1,4/mm/m/100K, pri medenej 1,6 - 1,8/mm/m/100K a pri hliníkovej dokonca až 2,9 - 4/mm/m/100K. 

Pripevnenie jednotlivých prvkov strechy musí umožniť ich pohyb v rámci ich tepelnej rozťažnosti. Treba na to myslieť nielen pri kotvení, ale aj montáži ďalších prvkov strechy. V našich zemepisných šírkach, ak počítame s najnižšími teplotami v zime a najvyššími v lete, musí strecha odolať aj rozdielom teplôt vyše 100 °C. Pre odborníkov však montáž s ohľadom na dilatačné možnosti nie je žiadnym problémom. S určitými pohybmi teda je potrebné počítať nielen v rámci samotnej plochy strechy ale aj jej ďalších prvkoch, napríklad žľaboch.

Plechová strešná krytina vás nesklame ani počas horúceho leta

Ako je to s tepelným komfortom pod plechovou strechou? 

Po technickej stránke sú plechové strešné krytiny dokonale pripravené odolávať vysokým teplotám. Ako je to však s tepelným komfortom? Niektorí ľudia môžu mať obavu z toho, že ak sa počas leta bude plechová strecha prehrievať a doma potom budú mať príliš teplo. Nie je to ale vôbec pravda. Plechová strecha sa síce zahreje, to čo však v skutočnosti ovplyvňuje tepelný komfort je práve tepelno-izolačná vrstva strechy. Rovnako ako v lete to pritom platí aj v zime. Pri montovaní strechy preto netreba podceňovať vyhotovenie tepelno-izolačných vrstiev strechy a ich prispôsobenie konkrétnym podmienkam, a to z pohľadu tvaru strechu, jej plochy či samotného izolačného materiálu. Plechová strecha tak ani počas tých najhorúcejších letných dní nevychádza horšie ako strechy vyhotovené z iných materiálov a akékoľvek obavy sú v tomto smere neopodstatnené.