Zdielať

Slovník strechy, 1 časť.

Zaujímavosti
Slovník strechy, 1 časť.

Slovník strechy, 1 časť.

Pri stavbe rodinného domu  sa ľudia stretávajú s rôznymi výrazmi, ktorým nie vždy rozumejú. Aj preto sme pripravili malý slovník strechy. Veríme, že vám pomôže pri vašich veľkých plánoch.

A

 • Aetos – plošne alebo plasticky zdobený štít strechy
 • Antikorózny náter – náter kovových častí napr. aj strechy, ktorý má ochrannú, ale aj estetickú funkciu.
 • Átrium – vnútorný dvor domu, ktorý môže byť aj zastrešený tak, aby v zvýšenej miere prepúšťal svetlo.

B, C, D

 • Bočné lemovanie – používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou.
 • Cimerman – strechár a tesár v šarišskom nárečí.
 • Dach – staršie hovorové pomenovanie strechy.
 • Dlátková strecha – druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom. Typická pre veže.

E, F, G

 • Eternit - azbestovými vláknami vystužené cementové dosky, ktoré sa často používali ako krytina.
 • Falcovanie – spôsob spájania plechových častí.
 • Foršňa/Fošňa – je hrubšie stavebné rezivo používané na rôzne účely pri stavbe rodinného domu napr. aj strešného podkrovia.
 • Glajcha – je vztýčenie krovu na stavbe pred položením krytiny na ktorý stavebníci často pokladajú stromček alebo veniec.

H, I

 • Hambalok – je vodorovný trám, ktorý spája zväčša dve protiľahlé krokvy.
 • Hrebenáč – je časť strešnej krytiny, ktorá sa používa na pokrytie hrebeňa.
 • Hrebeň – zväčša najvyššia časť strechy z ktorej na obe strany sa skláňa strecha samotná.
 • Impregnácia – je napúšťanie napr. aj dreva na krov chemickými látkami, ktoré ich robia odolnými proti účinkom vody, zmrašťovania, plesní, škodcov a pod.
 • Izolácia strechy – vrstva, ktorá slúži najčastejšie na tepelnoizolačné a hydroizolačné účely.

K, L

 • Klampiar – pracovník, ktorý pracuje s plechom.
 • Klieštiny – sú stavebná súčasť strechy, ktorá sa aplikujú na spevnenie krokiev.
 • Korunová rímsa - je architektonickým prvkom, ktorý má za úlohu rozdeľovať stenu budovy od podstrešia.
 • Krov – je nosná konštrukcia strechy. Zväčša je z dreva. Jej cieľom je udržať celú hmotnosť nad ňou vrátane krytiny, izolácie alebo aj snehu.
 • Krokva - je jeden z kľúčových prvkov krovu. Vytvára naklonenú rovinu strechy a nesie latovanie.
 • Latovanie – je časť drevenej strešnej konštrukcie upevnená na strešný krov. Na latovanie sa pripevňuje samotná strešná krytina.

Nabudúce sa pozrieme na ďalšiu časť abecedy strechy.