Zdielať

Slovník strechy, 1 časť.

Zaujímavosti
Slovník strechy, 1 časť.

Pri stavbe rodinného domu  sa ľudia stretávajú s rôznymi výrazmi, ktorým nie vždy rozumejú. Aj preto sme pripravili malý slovník strechy. Veríme, že vám pomôže pri vašich veľkých plánoch.

A

 • Aetos – plošne alebo plasticky zdobený štít strechy
 • Antikorózny náter – náter kovových častí napr. aj strechy, ktorý má ochrannú, ale aj estetickú funkciu.
 • Átrium – vnútorný dvor domu, ktorý môže byť aj zastrešený tak, aby v zvýšenej miere prepúšťal svetlo.

B, C, D

 • Bočné lemovanie – používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou.
 • Cimerman – strechár a tesár v šarišskom nárečí.
 • Dach – staršie hovorové pomenovanie strechy.
 • Dlátková strecha – druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom. Typická pre veže.

E, F, G

 • Eternit – azbestovými vláknami vystužené cementové dosky, ktoré sa často používali ako krytina.
 • Falcovanie – spôsob spájania plechových častí.
 • Foršňa/Fošňa – je hrubšie stavebné rezivo používané na rôzne účely pri stavbe rodinného domu napr. aj strešného podkrovia.
 • Glajcha – je vztýčenie krovu na stavbe pred položením krytiny na ktorý stavebníci často pokladajú stromček alebo veniec.

H, I

 • Hambalok – je vodorovný trám, ktorý spája zväčša dve protiľahlé krokvy.
 • Hrebenáč – je časť strešnej krytiny, ktorá sa používa na pokrytie hrebeňa.
 • Hrebeň – zväčša najvyššia časť strechy z ktorej na obe strany sa skláňa strecha samotná.
 • Impregnácia – je napúšťanie napr. aj dreva na krov chemickými látkami, ktoré ich robia odolnými proti účinkom vody, zmrašťovania, plesní, škodcov a pod.
 • Izolácia strechy – vrstva, ktorá slúži najčastejšie na tepelnoizolačné a hydroizolačné účely.

K, L

 • Klampiar – pracovník, ktorý pracuje s plechom.
 • Klieštiny – sú stavebná súčasť strechy, ktorá sa aplikujú na spevnenie krokiev.
 • Korunová rímsa – je architektonickým prvkom, ktorý má za úlohu rozdeľovať stenu budovy od podstrešia.
 • Krov – je nosná konštrukcia strechy. Zväčša je z dreva. Jej cieľom je udržať celú hmotnosť nad ňou vrátane krytiny, izolácie alebo aj snehu.
 • Krokva – je jeden z kľúčových prvkov krovu. Vytvára naklonenú rovinu strechy a nesie latovanie.
 • Latovanie – je časť drevenej strešnej konštrukcie upevnená na strešný krov. Na latovanie sa pripevňuje samotná strešná krytina.

Nabudúce sa pozrieme na ďalšiu časť abecedy strechy.

Mohlo by vás zaujímať

5 tipov, ako si vybrať pokrývača strechy

5 tipov, ako si vybrať pokrývača strechy

Rady

Rekonštruujete alebo idete rovno stavať novú strechu? Tak po výbere tej správnej strešnej krytiny budete zrejme riešiť otázku, ako si vybrať kvalitných majstrov. Pripravili sme pre vás 5 tipov, ako...

7. septembra 2021

Čítať viac
Prečo je dôležitý tesniaci pás okolo komína a akým spôsobom sa dá ešte použiť?

Prečo je dôležitý tesniaci pás okolo komína a akým spôsobom sa dá ešte použiť?

Rady

Pri každej streche je veľmi dôležité aj jej utesnenie. Platí to najmä o okolí komína, vikierov, výlezov a strešných okien. Jednoducho, všetky miesta, cez ktoré by mohlo v budúcnosti zatekať prípadn...

5. septembra 2021

Čítať viac
Záveterné lišty na streche: aké sú ich funkcie a prečo sú také dôležité?

Záveterné lišty na streche: aké sú ich funkcie a prečo sú také dôležité?

Rady

Oplechovanie strechy má priamy vplyv na jej úžitkové vlastnosti. Ak nezanedbáte výber a montáž klampiarskych doplnkov, konštrukcia pod strešnou krytinou bude dostatočne chránená pred poveternostným...

2. septembra 2021

Čítať viac
Šikmá strecha ako tradičná voľba: aké prináša výhody?

Šikmá strecha ako tradičná voľba: aké prináša výhody?

Zaujímavosti

Jedným zo základných kritérií, podľa ktorých rozlišujeme strechy je ich sklon. Pri výbere strechy spravidla „proti“ sebe stoja strechy ploché a šikmé, ktoré u nás stále prevažujú a patria medzi veľ...

17. júla 2021

Čítať viac