Zdielať

Slovník strechy, 2 časť.

Zaujímavosti
Slovník strechy, 2 časť.

Pokračovanie predošlého článku, kde sme si rozobrali typy striech od A po L, ktorý si môžete prečítať tu: Slovník strechy, 1 časť. 

M, N, O

 • Manzardová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Motýliková strecha – dvojitá pultová strecha v tvare písmena M. Jej sklonené plochy sa znižujú smerom dovnútra, kde sa spájajú. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Nárožie – šikmo smerujúci hrebeň. Vyskytuje sa najmä na valbových, polvalbových a komplikovaných zložených strechách.
 • Nosná konštrukcia – je tá časť strechy, ktorá prenáša zaťaženie zo strešného plášťa do iných nosných častí domu.
 • Odkvap – je najnižší okraj strešnej plochy z ktorej sa počas dažďa odvádza stekajúca voda.

P

 • Paropriepustná fólia – je vrstva v strešnom plášti, ktorá umožňuje prienik vodných pár z podkrovia do exteriéru a zároveň odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov.
 • Parozábrana – je stavebná fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti a pár z obytných priestorov do izolácie.
 • Penetračné nátery – je spôsob ošetrenia rôznych častí stavby zväčša za účelom zlepšenie ich prepojenia inak horšie súdržných materiálov.
 • Pergola – je drobná okrasná záhradná stavba, ktorá môže byť zakrytá aj plechovou krytinou
 • Plechové strechy – typ materiálu strešnej krytiny, ktorý sa vyznačuje viacerými benefitmi
 • Poistná hydroizolácia – je jednou z vrstiev strešného plášťa podkrovia. Pri šikmých strechách zabraňuje zatekaniu vody v prípade narušenia strechy alebo pri rekonštrukcii.
 • Pokrývač – je remeselník, ktorý pokrýva alebo pokladá krytinu na drevenú konštrukciu strechy.
 • Polovalbová strecha – typ strechy umožňujúci rozdelenie odtoku vody do viacerých smerov v porovnaní so sedlovým typom
 • Pomúrnica – je drevená časť krovu položená na murive, na ktorú sa kladú krokvy.
 • Prejza – pálená škridla dvojitého žliabkovitého tvaru
 • Prilbová strecha – menej používaný typ strechy. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Pultová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech

R, S

 • Routová strecha – menej používaný typ strechy. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Rozpery – sú vodorovné časti krovu, ktoré môžu byť nahradené párom pásikov a prenášajú zaťaženie tlaku od väznice.
 • Sedlová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Bežne je nazývaná aj Áčková strecha. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Stĺpiky – tvoria podpornú konštrukciu väzniciam a vytvárajú tzv. plnú väzbu.
 • Strešné okno – je okno vsadené do šikmej strešnej roviny bez krytého výstupku.
 • Strešný plášť – je časť strechy bez nosnej strešnej konštrukcie, ktorá chráni dom pred vonkajšími vplyvmi.
 • Stužujúci veniec – je stabilizujúci prvok stavebnej konštrukcie zabraňujúci vybočeniu múrov.
 • Šindeľ – je typ a dnes už skôr tvar strešnej krytiny, ktorý bol v minulosti zväčša z dreva.
 • Škrupinová strecha – resp. konštrukcia strechy (hovorovo ryba) ma charakter malých na seba naviazaných častí, ktoré vďaka spojeniu získavajú zakrivenie alebo zalomený tvar. Vďaka vzájomnému prepojeniu častí získava konštrukcia pevnosť.
 • Štít – je sklonený okraj strechy medzi hrebeňom a odkvapom. Zväčša umiestnený na priečelí domu.

U, V, Z

 • Úžľabie – je sklonená priesečnica, ku ktorej strešnej plochy zostupujú.
 • Valba – je sklonená strešná plocha na kratšej strane strechy, zaberá miesto štítu.
 • Väznice – sú vodorovné nosníky, ktoré prenášajú zaťaženie od krokiev.
 • Väzné trámy – sú uložené v „kapsách“ stien v dolnej časti strechy, nesú zaťaženie od stĺpikov a vzpier.
 • Vikier – je krytý strešný výstupok so zvislým oknom alebo toto okno samo.
 • Vzpera – strešné nosníky, najčastejší trámy, ktoré po dodatočnom umiestnení výrazne zvyšujú nosnosť strechy a odľahčujú strešnú konštrukciu.
 • Zavesená strecha – typ strechy, kde je strecha upevnená zavesením na nosné konštrukcie budovy. Aplikuje sa najmä pri stavbách športových štadiónov a iných typov hál.
 • Zelená strecha – moderné prevedenie strechy, ktorej vrchnú časť tvorí rôzna flóra, najčastejšie trávnatý povrch.
 • Zvonová strecha – menej používaný typ strechy. Zväčša ako súčasť náboženských stavieb. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech

Mohlo by vás zaujímať

5 tipov, ako si vybrať pokrývača strechy

5 tipov, ako si vybrať pokrývača strechy

Rady

Rekonštruujete alebo idete rovno stavať novú strechu? Tak po výbere tej správnej strešnej krytiny budete zrejme riešiť otázku, ako si vybrať kvalitných majstrov. Pripravili sme pre vás 5 tipov, ako...

7. septembra 2021

Čítať viac
Prečo je dôležitý tesniaci pás okolo komína a akým spôsobom sa dá ešte použiť?

Prečo je dôležitý tesniaci pás okolo komína a akým spôsobom sa dá ešte použiť?

Rady

Pri každej streche je veľmi dôležité aj jej utesnenie. Platí to najmä o okolí komína, vikierov, výlezov a strešných okien. Jednoducho, všetky miesta, cez ktoré by mohlo v budúcnosti zatekať prípadn...

5. septembra 2021

Čítať viac
Záveterné lišty na streche: aké sú ich funkcie a prečo sú také dôležité?

Záveterné lišty na streche: aké sú ich funkcie a prečo sú také dôležité?

Rady

Oplechovanie strechy má priamy vplyv na jej úžitkové vlastnosti. Ak nezanedbáte výber a montáž klampiarskych doplnkov, konštrukcia pod strešnou krytinou bude dostatočne chránená pred poveternostným...

2. septembra 2021

Čítať viac
Šikmá strecha ako tradičná voľba: aké prináša výhody?

Šikmá strecha ako tradičná voľba: aké prináša výhody?

Zaujímavosti

Jedným zo základných kritérií, podľa ktorých rozlišujeme strechy je ich sklon. Pri výbere strechy spravidla „proti“ sebe stoja strechy ploché a šikmé, ktoré u nás stále prevažujú a patria medzi veľ...

17. júla 2021

Čítať viac