Zdielať

Slovník strechy, 2 časť.

Zaujímavosti
Slovník strechy, 2 časť.
5-(19 hlasov)

Pokračovanie predošlého článku, kde sme si rozobrali typy striech od A po L, ktorý si môžete prečítať tu: Slovník strechy, 1 časť. 

M, N, O

 • Manzardová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Motýliková strecha – dvojitá pultová strecha v tvare písmena M. Jej sklonené plochy sa znižujú smerom dovnútra, kde sa spájajú. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Nárožie – šikmo smerujúci hrebeň. Vyskytuje sa najmä na valbových, polvalbových a komplikovaných zložených strechách.
 • Nosná konštrukcia – je tá časť strechy, ktorá prenáša zaťaženie zo strešného plášťa do iných nosných častí domu.
 • Odkvap – je najnižší okraj strešnej plochy z ktorej sa počas dažďa odvádza stekajúca voda.

P

 • Paropriepustná fólia – je vrstva v strešnom plášti, ktorá umožňuje prienik vodných pár z podkrovia do exteriéru a zároveň odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov.
 • Parozábrana – je stavebná fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti a pár z obytných priestorov do izolácie.
 • Penetračné nátery – je spôsob ošetrenia rôznych častí stavby zväčša za účelom zlepšenie ich prepojenia inak horšie súdržných materiálov.
 • Pergola – je drobná okrasná záhradná stavba, ktorá môže byť zakrytá aj plechovou krytinou
 • Plechové strechy – typ materiálu strešnej krytiny, ktorý sa vyznačuje viacerými benefitmi
 • Poistná hydroizolácia – je jednou z vrstiev strešného plášťa podkrovia. Pri šikmých strechách zabraňuje zatekaniu vody v prípade narušenia strechy alebo pri rekonštrukcii.
 • Pokrývač – je remeselník, ktorý pokrýva alebo pokladá krytinu na drevenú konštrukciu strechy.
 • Polovalbová strecha – typ strechy umožňujúci rozdelenie odtoku vody do viacerých smerov v porovnaní so sedlovým typom
 • Pomúrnica – je drevená časť krovu položená na murive, na ktorú sa kladú krokvy.
 • Prejza – pálená škridla dvojitého žliabkovitého tvaru
 • Prilbová strecha – menej používaný typ strechy. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Pultová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech

R, S

 • Routová strecha – menej používaný typ strechy. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Rozpery – sú vodorovné časti krovu, ktoré môžu byť nahradené párom pásikov a prenášajú zaťaženie tlaku od väznice.
 • Sedlová strecha – jeden z najpoužívanejších typov striech. Bežne je nazývaná aj Áčková strecha. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech
 • Stĺpiky – tvoria podpornú konštrukciu väzniciam a vytvárajú tzv. plnú väzbu.
 • Strešné okno – je okno vsadené do šikmej strešnej roviny bez krytého výstupku.
 • Strešný plášť – je časť strechy bez nosnej strešnej konštrukcie, ktorá chráni dom pred vonkajšími vplyvmi.
 • Stužujúci veniec – je stabilizujúci prvok stavebnej konštrukcie zabraňujúci vybočeniu múrov.
 • Šindeľ – je typ a dnes už skôr tvar strešnej krytiny, ktorý bol v minulosti zväčša z dreva.
 • Škrupinová strecha – resp. konštrukcia strechy (hovorovo ryba) ma charakter malých na seba naviazaných častí, ktoré vďaka spojeniu získavajú zakrivenie alebo zalomený tvar. Vďaka vzájomnému prepojeniu častí získava konštrukcia pevnosť.
 • Štít – je sklonený okraj strechy medzi hrebeňom a odkvapom. Zväčša umiestnený na priečelí domu.

U, V, Z

 • Úžľabie – je sklonená priesečnica, ku ktorej strešnej plochy zostupujú.
 • Valba – je sklonená strešná plocha na kratšej strane strechy, zaberá miesto štítu.
 • Väznice – sú vodorovné nosníky, ktoré prenášajú zaťaženie od krokiev.
 • Väzné trámy – sú uložené v „kapsách“ stien v dolnej časti strechy, nesú zaťaženie od stĺpikov a vzpier.
 • Vikier – je krytý strešný výstupok so zvislým oknom alebo toto okno samo.
 • Vzpera – strešné nosníky, najčastejší trámy, ktoré po dodatočnom umiestnení výrazne zvyšujú nosnosť strechy a odľahčujú strešnú konštrukciu.
 • Zavesená strecha – typ strechy, kde je strecha upevnená zavesením na nosné konštrukcie budovy. Aplikuje sa najmä pri stavbách športových štadiónov a iných typov hál.
 • Zelená strecha – moderné prevedenie strechy, ktorej vrchnú časť tvorí rôzna flóra, najčastejšie trávnatý povrch.
 • Zvonová strecha – menej používaný typ strechy. Zväčša ako súčasť náboženských stavieb. Pozrieť infografiku: Prehľad rôznych typov striech

Ohodnoťte náš článok

5-(19 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac