Zdielať

Správne skladovanie kovovej strešnej krytiny: zabezpečenie dlhej životnosti a kvality

Rady
Správne skladovanie kovovej strešnej krytiny: zabezpečenie dlhej životnosti a kvality

Ako výrobca plechovej strešnej krytiny plne rozumieme významu správneho skladovania strešných krytín, najmä pokiaľ ide o plechové krytiny. Adekvátne postupy skladovania môžu výrazne ovplyvniť životnosť, výkon a celkovú kvalitu kovových strešných plechov. V tomto článku vás prevedieme základnými krokmi a postupmi, ako efektívne skladovať kovové strešné krytiny.

Výber vhodného úložného priestoru

Výber správnej úložnej plochy je prvým krokom k dlhodobému zachovaniu vlastností kovových strešných krytín. Pri príprave úložného priestoru zvážte nasledujúce faktory:

Prístrešok: V ideálnom prípade skladujte kovové strešné materiály v krytom a dobre vetranom priestore, aby ste ich chránili pred priamym slnečným žiarením, dažďom, snehom a inými poveternostnými vplyvmi. Vystavenie vlhkosti a extrémnym teplotám môže spôsobiť predčasnú degradáciu.

Čistota: Zabezpečte, aby bol skladovací priestor čistý a bez nečistôt, zvyškov chemikálií a korozívnych látok. Kovové strešné plechy by mali byť chránené pred akýmikoľvek materiálmi, ktoré by mohli spôsobiť poškriabanie alebo chemické reakcie, čo by ohrozilo ich kvalitu.

Dostupnosť: Rozhodnite sa pre miesto uloženia, ktoré umožňuje jednoduchý prístup. To uľahčí manipuláciu s krytinou, minimalizuje šance na potenciálne poškodenie.

Správna manipulácia a techniky stohovania

Pokiaľ ide o kovové strešné krytiny, vhodné techniky manipulácie a stohovania sú veľmi dôležité, aby sa zabránilo deformácii a poškodeniu. Postupujte teda podľa týchto pokynov:

V prípade ručnej vykládky je nutné aby s jednotlivými plátmi krytiny manipuloval dostatoční počet osôb. Ak je to možné, krytinu vykladáme z auta vhodnou manipulačnou technikou (hydraulická ruka, vysokozdvižný vozík, žeriav).

Pri vykládke nesmie dôjsť k deformácii ani ku skrúteniu tabule. S tabuľami manipulujte vo zvislej polohe. Pre jednoduchšiu manipuláciu odporúčame používať tabule menších dĺžok, hlavne ak na stavbe nie je dostatoční počet pracovníkov, ktorí zabezpečia vykládku krytiny priamo na strechu.

Odporúčame tabule krytiny chytať v mieste prelisu z dôvodu, že v tomto mieste je plech najpevnejší. Pri manipulácii vo vodorovnej polohe môže dôjsť v jednotlivých profiloch k priečnej deformácií čo môže spôsobiť okrem viditeľného poškodenia aj narušenie kvalitatívnych vlastností krytiny. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä pri tabuliach väčších ako 4 m.

Krytina sa nesmie skladovať na sebe viac ako 30 dní, pretože skondenzovaním vzdušnej vlhkosti môže dôjsť k tvorbe bielej korózie. V prípade dlhšieho skladovania je potrebné preložiť jednotlivé tabule drevenými lištami a podložiť na jednej strane tak, aby mohol vytiecť vzniknutý kondenz. Krytinu odporúčame skladovať aspoň 200 mm od podlahy.

Príklady správneho a nesprávneho uskladnenia.

Klimatizácia a riadenie vlhkosti

Kovové strešné krytiny sú obzvlášť náchylné na poškodenie spôsobené vlhkosťou, preto je kontrola klímy a vlhkosti počas skladovania rozhodujúca:

Vetranie: Udržujte správne prúdenie vzduchu v skladovacom priestore, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti. Systémy kontroly vlhkosti, ako sú odvlhčovače alebo ventilátory, môžu pomôcť regulovať prostredie a znížiť úroveň vlhkosti.

Zábrany proti vlhkosti: Neodstraňujte ochranné plastové fólie na ochranu kovových strešných plechov skôr ako dôjde k inštalácii. Okrem správneho skladovania a manipulácie je ochranná fólia najlepšou ochranou povrchovej úpravy krytiny.

Pravidelná kontrola: Pri dlhodobom skladovaní pravidelne kontrolujte skladované kovové strešné materiály, či nevykazujú známky vniknutia vlhkosti alebo poškodenia. Okamžite riešte všetky problémy, aby ste minimalizovali potenciálne riziká.

Ako teda skladovať krytinu?

Správne skladovanie kovových strešných krytín je nevyhnutné pre zachovanie ich dlhej životnosti, výkonu a estetického vzhľadu. Výberom vhodnej skladovacej plochy, použitím správnej techniky manipulácie a stohovania a implementáciou opatrení na kontrolu klímy a vlhkosti môžete zaistiť, že vaše kovové strešné materiály zostanú v optimálnom stave.

 

Ohodnoťte náš článok

Mohlo by vás zaujímať

Oslavujeme 20 rokov na trhu!

Oslavujeme 20 rokov na trhu!

Naše produkty

20. výročie Maslenu predstavuje významný míľnik v histórii každej spoločnosti, nás nevynimajúc. Poďme sa spolu pozrieť týmito pár riadkami, čím sme si za tých 20. rokov ako firma prešli a na záver ...

24. júla 2023

Čítať viac
Čo sú priehradové väzníky a na čo slúžia?

Čo sú priehradové väzníky a na čo slúžia?

Rady

Priehradové väzníky si nachádzajú v stavebníctve čoraz väčšie uplatnenie, a to prakticky vo všetkých segmentoch. Využiť sa dajú ako pri priemyselných a dopravných stavbách, tak aj bežných rodinných...

22. júna 2023

Čítať viac
Ako a prečo oplechovať atiku?

Ako a prečo oplechovať atiku?

Rady

Atika je architektonickým prvkom, ktorý zďaleka nie je výsadou iba historických stavieb. Práve naopak, atika býva súčasťou napríklad aj moderných rodinných domov s plochou strechou. Či už ju v konk...

18. júna 2023

Čítať viac
Ako funguje paropriepustná fólia a prečo na ňu nezabudnúť?

Ako funguje paropriepustná fólia a prečo na ňu nezabudnúť?

Rady

Nevyhnutnou súčasťou moderných a funkčných strešných plášťov sú aj fólie, ktoré plnia rôzne funkcie. Tie vo všeobecnosti slúžia na ochranu nosných častí strechy, znižovanie únikov tepla z vnútornýc...

12. júna 2023

Čítať viac