Zdielať

Strecha na celý život: najdôležitejšie zásady pri projektovaní kvalitnej strechy

Rady
Strecha na celý život: najdôležitejšie zásady pri projektovaní kvalitnej strechy
5-(19 hlasov)

Mať strechu, ktorá vám vydrží hoci aj celý život a bez problémov bude plniť svoju funkciu je pochopiteľnou požiadavkou. Skutočne kvalitná strecha vzniká nielen výberom tých správnych materiálov a odbornou realizáciou, ale najmä dôsledným a odborným naprojektovaním. Či už ide o úplne novú strechu alebo rekonštrukciu, projekt strechy by vám určite nemal chýbať. Čo by malo byť jeho súčasťou aby ste s investíciou do novej strechy mohli byť aj po rokoch spokojný?

Prečo je projekt strechy taký dôležitý?

Kúpiť si strešnú krytinu, montážny materiál, klampiarske doplnky a potom si už iba zohnať montážnika? Takto jednoducho to vo väčšine prípadov nefunguje. Výberu všetkých týchto položiek, vrátane konkrétneho realizátora, by mal predchádzať dôkladný výber a odborná konzultácia vášho zámeru. Rovnako ako stavba samotná, aj strecha by mala zodpovedať projektovej dokumentácii, ktorá sa stane základným východiskom pre konkrétne riešenia v rámci celej strešnej konštrukcie.

S pojmom projektová dokumentácia sa väčšina ľudí stretne najmä v súvislosti so stavebnými konaniami. Jej obsahom je spravidla aj realizácia strechy, a to vrátane konštrukcie krovu, spojov a napojení na stavebnú konštrukciu, strešnej krytiny a všetkých zvolených materiálov. Projektové dokumentácie však zďaleka nebývajú spracované na rovnako detailnej úrovni, a tak sú neraz niektoré prvky strechy iba naznačené. Podrobnejší pohľad na to, ako bude vyzerať vaša nová strecha vám môže poskytnúť skôr realizačný projekt, ktorého vypracovanie ale nie je povinné.

Ak si chcete byť pri stavbe novej strechy alebo rekonštrukcii maximálne istý výsledkom, odporúčame vám vziať projekt strechy „pekne od podlahy“ a teda už od počiatku sa zamerať aj na detaily. Práve projektová fáza je rozhodujúca nielen pre to, ako bude strecha vyzerať, ale aj pre jej funkčné vlastnosti, spoľahlivosť a v konečnom dôsledku aj vašu spokojnosť.

V projekte sa oplatí myslieť na každý detail

Čo by mal obsahovať projekt strechy?

Projekt strechy by mal zohľadňovať lokalitu stavby, orientáciu na svetové strany, poveternostné podmienky v danej lokalite a napokon aj konštrukčné riešenie samotnej stavby. Týmto parametrom sa následne prispôsobuje tvarovanie strechy, konštrukčné vyhotovenie krovu a výber jednotlivých materiálov. Ak už podľa projektu poznáte sklon strechy, zostáva vybrať si konkrétnu strešnú krytinu aj spolu s klampiarskymi doplnkami.

Mať dôkladne vypracovaný projekt strechy je teda nevyhnutným základom na to, aby vám strecha mohla naozaj slúžiť doslova celý život. V rámci neho je totiž nielen zosúladený výber jednotlivých materiálov, ale aj konkrétne technologické postupy a spôsob vykonávaných prác súvisiacich s konštrukciou strechy. Jeho súčasťou môžu byť napríklad aj statické výpočty, prípadne odhady zaťaženia strechy v jednotlivých miestach.

Tvorba projektu strechy je dôležitá aj z toho hľadiska, že ide sumarizáciu vašich predstáv a požiadaviek, ktoré sú následne posúdené a zosúladené odborným konzultantom. Bohužiaľ z praxe vieme, že nie všetky predstavy klientov sú vhodné na realizáciu z pohľadu bezpečnosti či neskorších vlastností a tak je niekedy vypracovanie projektu „umením možného“. Zároveň, s takto vypracovaným dokumentom potom môžete ďalej pracovať napríklad pri získavaní cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov.

Projektovú dokumentáciu strechy vám teda odporúčame vypracovať aj vtedy, ak to nevyžaduje zákon. V každom prípade totiž pre vás pôjde o mimoriadne užitočnú pomôcku, ktorá vám pomôže pri výbere toho správneho dodávateľa materiálov a bude zárukou, že vaše predstavy sú nielen v súlade s predpismi, ale aj mnohými ďalšími odborne posúdenými aspektmi. Ak vám na novej streche skutočne záleží, je kvalitne spracovaný projekt strechy nevyhnutným predpokladom pre jej realizáciu.

Ohodnoťte náš článok

5-(19 hlasov)

Mohlo by vás zaujímať

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Ako a prečo odvetrávať šikmú strechu?

Rady

Odvetrávanie šikmých striech neradno podceňovať a mal by to vedieť každý jeden odborník, ktorý sa venuje návrhom a realizácii striech. Napriek tomu je nevhodne navrhnuté odvetrávanie strechy stále ...

21. januára 2023

Čítať viac
Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Čo je vetrotesnosť striech a prečo by ste ju mali brať do úvahy?

Rady

Pri projektovaní novej strechy a výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť poveternostné podmienky v danej lokalite a počítať aj s prípadnými excesmi. Správne skonštruovanú novú strechu s dosta...

12. januára 2023

Čítať viac
Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Kvalitná strecha začína správnou realizáciou krovu

Rady

Krov je nosnou konštrukciou šikmých striech a vzhľadom na to, akú dôležitú úlohu plní, zaslúži si mimoriadnu pozornosť nielen pri projektovaní, ale aj pri jeho realizácii. Kvalitne vyhotovený krov ...

30. decembra 2022

Čítať viac
Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Nová možnosť zmrazenia aktuálnych nižších cien

Naše produkty

Aj v roku 2023 sa očakávajú vysoké čísla inflácie, ktoré spôsobujú nielen medzi našimi zákazníkmi neistotu. Je viac než isté, že vysoká inflácia aj tento rok odvetrá z bankových účtov viac ako 10%....

23. decembra 2022

Čítať viac