Zdielať

Obsah

Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?

Rady
Strešný eternit: čo s ním a ako postupovať?
1.7-(3 hlasov)

Niektoré stavebné materiály patria jednoznačne do minulosti a príkladom je aj azbestocement, ktorý ešte nie tak dávno tvoril strechy menších aj väčších objektov. Strešný eternit už v súčasnosti nemá opodstatnenie a tak je otázka, ako s ním naložiť a za čo vymeniť eternitovú strechu skutočne aktuálna. Na nasledujúcich riadkoch sa venujeme všetkému, čo sa o výmene strešného eternitu oplatí vedieť. 

Azbestocement, alebo ak chcete, eternit, bol ešte pár desaťročí dozadu obľúbeným riešením zastrešenia rôznych objektov. Aj v našich končinách sa preto udomácnil pojem strešný eternit, prípadne eternitová strecha. Bola súčasťou záhradných domčekov, ale aj rodinných domov a rôznych iných objektov. Napokon, strešný eternit vynikal okrem iného svojou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a na vtedajšie pomery aj trvácnosťou. Dnes je však na výmenu eternitovej strechy vhodná doba aj vďaka dostupným dotáciám

V súčasnosti už je však jeho škodlivosť dokázaná a navyše existujú omnoho lepšie materiály. Strešnému eternitu teda odzvonilo a tak je na mieste otázka, ako s ním naložiť a prípadne, akou strešnou krytinou eternit nahradiť. 

Čo je eternit a prečo je škodlivý?

Eternit je kompozitný materiál vyhotovený z cementu a azbestových vlákien. Pred viac ako 120 rokmi spustil tento materiál doslova revolúciu v stavebníctve. So svojou kombináciou vlastností sa tomu ani z dnešného pohľadu nemožno čudovať. Eternit totiž vynikal ako nehorľavý, ľahký, pevný a zároveň aj cenovo dostupný materiál, takže jeho masívne rozšírenie bolo len otázkou pomerne krátkeho času. 

Ak by sme sa vrátili viac ako 70 rokov späť do minulosti, snáď každý by vám potvrdil, aké je použitie eternitu výhodné. Tento materiál sa rýchlo presadil v stavebníctve vyššie uvedenými vlastnosťami, pričom najväčšie uplatnenie si našiel ako strešná krytina či fasádne obkladové dosky. Neskôr sa dokonca z eternitu vyrábali aj potrubia. Nad týmto materiálom sa začalo zmrákať ešte v 80. rokoch minulého storočia po tom, ako sa čoraz častejšie začalo hovoriť o jeho škodlivosti. Už v tomto období sa začal azbest nahrádzať vo vlákno-cementových materiáloch najmä celulózovými a sklenenými vláknami.

Ako najväčší problém eternitu sa ale neskôr ukázali práve azbestové vlákna, ktoré sú zaradené medzi látky a predmety predstavujúce z hľadiska manipulácie nebezpečenstvo. Len pre spresnenie uveďme, že azbest je spoločným označením pre skupinu vláknitých minerálov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v zemskej kôre. Ťažil sa dokonca aj na území Slovenska, a to už od roku 1870. Ide o dokázaný chemický karcinogén a preto je manipulácia s ním aj z pohľadu zákona vyhradená špeciálne vyškoleným osobám, a pri dodržaní celého radu bezpečnostných opatrení. Azbest a zmesi obsahujúce azbest môžu pri vdychovaní vo forme jemného prachu ohroziť ľudské zdravie pre svoju karcinogenitu, pričom ich drobné čiastočky dokážu ľahko preniknúť do pľúc. 

Najväčšie riziko pritom vzniká pri poškodení alebo opracovávaní eternitových dosiek, likvidácia eternitu a prakticky akákoľvek manipulácia so strešným eternitom predstavuje zo zdravotného hľadiska veľké riziko. O to viac, ak si uvedomíte, že dosky zo strešného eternitu sú vplyvom starnutia skrehnuté a ľahko praskajú. Poškodené eternitové strešné dosky predstavujú riziko nielen pre osoby nachádzajúce sa v tesnej blízkosti, ale v dôsledku fúkania vetra sa čiastočky azbestu dokážu dostať aj do väčšej vzdialenosti. 

Porovnanie stavu po montáži novej strechy a pred ňou

3 argumenty, prečo sa zbaviť strešného eternitu

Zdravotné hľadisko – z vyššie popísaného je zrejmé, že strešný eternit je potenciálne zdravotne škodlivý. Prečo by ste teda mali zdravotným rizikám vystavovať seba, svojich blízkych a prípadne aj ostatné okolie? Hoci na mnohých starých objektoch ešte eternitové strechy nájdete, vždy ide už iba o akúsi relikviu doby minulej. V súčasnosti totiž použitie eternitu nemá význam, a to nielen z pohľadu zdravia, ale aj úžitkových vlastností. 

Náhrada modernejšími alternatívami – pri strešných paneloch z eternitu ste nikdy nemali príliš na výber, čo sa týka dizajnu a vzorov. Ich predaj je už navyše zakázaný, takže k novým kúskom sa dostanete len za predpokladu, že vám niekto sprístupní svoju vlastnú „garážovú zásobu“ z dôb minulých. Nie je však veľa dôvodov, prečo by ste si mali strešný eternit vôbec zháňať. V súčasnosti totiž existuje veľa moderných a esteticky príťažlivých alternatív, ktoré ponúkajú širší výber štýlov a farieb. Modernejšie materiály, medzi ktoré bezpochyby radíme aj plechové strechy či asfaltové šindle prinášajú nielen atraktívnejší vzhľad, ale predovšetkým lepšiu funkčnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.

Veľká záťaž a riziko pre životné prostredie – do úvahy treba brať aj environmentálne hľadisko. Pri výrobe a likvidácii starého strešného eternitu sa uvoľňuje veľké množstvo toxických látok a celkovú ekologickú bilanciu nevylepšuje ani ich pomalá degradácia, ktorá je výrazným znečisťujúcim faktorom pre pôdu a vodu v okolí. Už vyššie sme spomenuli napríklad plechové strechy, ktoré sú k strešnému eternitu skvelou alternatívou, pričom k ich výhodám sa ešte vrátime neskôr. Oplatí sa vedieť, že aj dnes ešte môžete nájsť niektoré stavebné materiály pod názvom eternit, oproti tomu pôvodnému sa však odlišujú v tom, že neobsahujú azbest. Výrobcovia eternitových platní sa museli prispôsobiť legislatívnym požiadavkám a nahradiť ho organickými či celulózovými vláknami. 

Oplatí sa viac odstránenie alebo renovácia strešného eternitu?

Nájsť odpoveď na otázku, ako naložiť so strešným eternitom, nemusí byť vždy jednoduchá. Vždy totiž od viacerých faktorov. Samozrejme vzhľadom na to, čo sme uviedli vyššie je tou najlepšou možnosťou spravidla úplné odstránenie strešného eternitu autorizovanými odborníkmi a následné vyhotovenie úplne novej strechy, napríklad aj s využitím modernej plechovej krytiny a tiež dotácie podľa konkrétnych podmienok dotačného programu. 

Najmä v prípade obmedzeného rozpočtu a dobrého stavu pôvodnej eternitovej strechy smerujú otázky k možnostiam jej renovácie, ktorej hlavným účelom nie je ani tak zlepšenie stavu, ako skôr stabilizácia strechy do budúcnosti. Nevyhnutným predpokladom na takéto riešenie je strešný eternit v čo najlepšom stave, ideálne bez poškodenia. V takom prípade je možné na eternitovú strechu aplikovať ochranný náter, alebo nataviť asfaltové pásy. Treba si však uvedomiť, že v žiadnom prípade nejde o trvalé riešenie, stabilizáciou strešného eternitu získate pár rokov životnosti strechy navyše, no v konečnom dôsledku sa so strešným eternitom aj tak budete musieť rozlúčiť. 

Ako sa teda rozhodnúť? Renovácia, resp. stabilizácia strešného eternitu bude vždy iba dočasným riešením, ktoré je síce lacnejšie ako odstránenie eternitu a stavba novej strechy, no v konečnom dôsledku si ostatné výdavky na vás aj tak počkajú. Profesionálne odstránenie strešného eternitu a následné vyhotovenie napríklad novej plechovej strechy síce nemusí byť práve najlacnejšou možnosťou, treba si však uvedomiť, že ide o investíciu do budúcnosti, kedy získate pokoj aj na viac ako 15 či 20 rokov. 

Ako sa odstraňuje strešný eternit? 

Vzhľadom na potenciálnu zdravotnú škodlivosť strešného eternitu si treba uvedomiť, že aj samotný proces odstraňovania si vyžaduje dodržiavanie špeciálnych postupov. Vo všeobecnosti je nevyhnutné zabezpečiť ohraničiť ochranné pásmo, v ktorom sa môžu pohybovať iba osoby odstraňujúce starú strešnú krytinu. Nevyhnutnou súčasťou výbavy pri odstraňovaní strešného eternitu s obsahom azbestu je ochranný oblek a profesionálny respirátor. 

Špeciálne požiadavky sa vzťahujú aj na samotný pracovný postup. Strešný eternit sa odstraňuje zvlhčený, aby bolo minimalizované riziko uvoľnenia drobných a škodlivých čiastočiek do okolia. Odstránené kusy eternitovej krytiny je potrebné špeciálne zabaliť a pripraviť na prepravu v kontajneri. Ak by ste starú eternitovú strechu, resp. jej zvyšky chceli odovzdať do bežného zberného dvora, nepochodíte. Podľa platnej legislatívy totiž ide o nebezpečný odpad, ktorý patrí na špeciálnu skládku. 

To najdôležitejšie čo si ale treba pri likvidácii strešného eternitu uvedomiť je skutočnosť, že ho nemôžete vykonávať svojpomocne. Takáto činnosť je totiž podľa platného zákona č. 79/2015 o odpadoch vyhradená len osobám s príslušným povolením, ktorý vydáva Úrad verejného zdravotníctva. Zoznam oprávnených osôb nájdete tu a ak sa nechcete vystaviť riziku vysokých pokút alebo nebodaj trestného stíhania, likvidáciu eternitu treba riešiť výlučne zákonným spôsobom. 

Profesionálov na likvidáciu strešného eternitu sa oplatí osloviť nielen pre znalosť pracovných postupov, ale aj pre splnenie administratívnych povinnosti voči Úradu verejného zdravotníctva. Ešte pred začiatkom prác je totiž oprávnená osoba povinná podať návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie. Týmto krokom však administratívne povinnosti pre oprávnenú osobu nekončia, pretože následne zostáva ešte oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie odstraňovania materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe. 

Čo ďalej po odstránení strešného eternitu? 

Po odstránení strešného eternitu je potrebné posúdiť stav krovu a podľa zistení vybrať najvhodnejšiu strešnú krytinu. Treba si uvedomiť, že eternitové dosky sú v zásade považované za ľahšiu krytinu, čomu sú prispôsobené aj pôvodné krovy, ktoré môžu mať aj z dnešného pohľadu pomerne nízku nosnosť. Po odstránení strešného eternitu môžu v zásade nastať dve situácie – krov bude v stave, že bez problémov poslúži pre modernú a ľahkú plechovú krytinu. V takom prípade šetríte čas aj peniaze, ktoré by ste inak museli investovať do prebudovania celého krovu a maximálne bude potrebné doplniť latovanie. 

V druhom prípade je možné, že krov kvôli svojmu stavu definitívne doslúžil a v takom prípade bude potrebná stavba nového. Ak sa aj napriek nevyhnutnosti vyhotoviť nový krov rozhodnete pre ľahkú plechovú krytinu, máte opäť výhodu, pretože postačí jednoduchší a lacnejší krov s nižšou nosnosťou. 

Nakoniec zostáva iba doplniť, že náhrada strešného eternitu za modernú plechovú krytinu sa oplatí nielen z pohľadu úžitkových vlastností, ale aj dlhšej životnosti, vysokej odolnosti a možnosti prispôsobenia vzhľadu. Nová strešná krytina z plechu vám umožní objekt naplno využívať, pričom počítať môžete aj s dlhou zárukou a v závislosti od vyhotovenia strechy napríklad aj s montážou fotovoltických panelov. 

Ohodnoťte náš článok

1.7-(3 hlasov)

Obsah

Mohlo by vás zaujímať

Existuje dotácia na strechu?

Existuje dotácia na strechu?

Rady

Prekvapujú vás každoročne vyššie a vyššie faktúry za energie, stará strecha už pomaly dosluhuje a býva sa vám pod ňou čoraz horšie? Alebo premýšľate, ako dosiahnuť, aby vám strecha prinášala ešte v...

28. mája 2024

Čítať viac
Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Kedy je čas na výmenu strešnej krytiny?

Rady

Strecha patrí medzi najdôležitejšie prvky každého domu, chráni nielen pred poveternostnými vplyvmi, ale zároveň dotvára celkový estetický dojem stavby. Navyše, viac ako si dokážeme pripustiť ovplyv...

28. apríla 2024

Čítať viac
Strecha ako významný architektonický prvok

Strecha ako významný architektonický prvok

Zaujímavosti Rady

Dizajn strechy z pohľadu architektúry, podobne ako každá forma umenia, má hlboký psychologický vplyv na nás samotných. V priebehu histórie architekti nestavali budovy len ako úkryt, ale umne vytvár...

6. marca 2024

Čítať viac